Przejdź do treści

Małgorzata Śliwka

Logo footer

Małgorzata Śliwka

Zespół Szczecin Małgorzata

Stanowisko:

Psycholog i psychoterapeuta psychodynamiczny, w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna, zdrowia, osobowości i psychoterapia. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: kryzys i interwencja kryzysowa na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dodatkowo odbyłam Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, kurs prowadzony przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce uprawniający do badania osób ubiegających się o pozwolenie na dysponowanie bronią oraz kursy i szkolenia z różnych obszarów psychologii m. in. profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie:

Mam ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy w zawodzie psychologa. Doświadczenie zdobywałam m. in. pracując jako psycholog w różnych służbach mundurowych głównie w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej obejmującej konsultacje, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysową, diagnozę, terapię, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia i warsztaty z różnych obszarów psychologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

 

Zakres:

Pomagam osobom w kryzysie życiowym, w trudnościach w obszarze relacji międzyludzkich oraz obszarze zawodowym, z zaburzeniami lękowymi, nerwicą, dolegliwościami psychosomatycznymi, problemami ze snem, prowadzę terapię osób z zaburzeniami osobowości.

Cytat:

W swojej pracy podążam za dynamiką przeżyć pacjenta, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia doświadczanych trudności, towarzysze w przepracowaniu trudnych wątków i rozwiązaniu nieświadomych konfliktów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.