Przejdź do treści

Amanda Lier-Plesiak

Logo footer

Amanda Lier-Plesiak

Amanda

Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością neurobiopsychologia. Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia w Centrum Rozwiązań. Obecnie uczestniczę w Rocznym Kursie Interwencji Kryzysowej w Instytucie Pomocy Psychologicznej ITPB.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zbierałam w Zespole Diagnozy Dziecka i Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w Gdyni, Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu Politechniki Gdańskiej oraz Zespole Wsparcia Psychologicznego Wydziału Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, gdzie jako psycholog udzielałam konsultacji psychologicznych, interwencji kryzysowych i wsparcia psychologicznego członkom rodzin zastępczych –  dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w tym osobom doświadczającym przemocy, traumy i osobom w żałobie. Prowadziłam także indywidualne zajęcia wspomagające dla dziewczynki ze specyficznymi trudnościami w nauce i niedosłuchem, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące tematyki emocji oraz udzielałam się jako wolontariuszka Akademii Przyszłości, wspierając rozwój i kompetencje indywidualne nastolatki w oparciu o metodę tutoringu. 

Stale podnoszę swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych kursach i szkoleniach o tematyce szerokopojętego poradnictwa psychologicznego w tym m.in. psychologii dziecka, interwencji kryzysowej, wsparcia osób w kryzysie żałoby/choroby somatycznej/przemocy, wsparcia osób neuroróżnorodnych, pracy z lękiem, obniżeniem nastroju i zamartwianiem się, pracy z młodzieżą itd.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Zakres:

Do każdej osoby podchodzę z empatią, szacunkiem i zrozumieniem. Wspieram zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.