Przejdź do treści

Hanna Gieburowska

Logo footer

Hanna Gieburowska

Zespół Szczecin Hanna

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyłam politologię i nauki społeczne, specjalność nauczycielską oraz psychologię. W kolejnym etapie edukacji ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej na Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Doświadczenie:

Moją wiedzę i doświadczenie dotychczas wykorzystywałam i rozwijałam w pracy z pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

Dla kogo:

Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne oraz psychoterapię grupową.

Zakres:

Na co dzień zajmuję się psychoterapią uzależnień, pracą z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, z tzw. „podwójną diagnozą” oraz z uzależnieniem mieszanym.

Pomagam partnerom osób uzależnionych, czyli współuzależnionym, w radzeniu sobie z destrukcyjną relacją partnerską.

Cytat:

Pracę z osobami z syndromem DDA, nakierowuję na zmianę stosunku do samego siebie i uporządkowanie dotychczasowego życia. Podstawą całokształtu pracy terapeutycznej jest właściwa relacja terapeutyczna, empatia i szacunek.