Przejdź do treści

Karolina Niewiarowicz

Logo footer

Karolina Niewiarowicz

Stanowisko:

Psycholog, terapeuta.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyłam studium terapii poznawczo -behawioralnej dzieci i młodzieży, a także I stopień- podstawowy oraz II stopień- zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także poradniach udzielających pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Odbyłam staż zawodowy w ośrodku terapii uzależnień oraz ośrodku pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych.

Zakres:

Prowadzę terapię w zakresie:

  • zaburzeń nastroju,
  • lęku,
  • trudności w relacjach,
  • przewlekłego stresu,
  • dolegliwości psychosomatycznych itp.

Technika/metoda:

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz poznawczo-behawioralnej.

Cytat:

,,Nikogo nie uczyniono dobrym, mówiąc mu, że jest zły.” – Nathaniel Branden