Przejdź do treści

Małgorzata Maria Kulik

Logo footer

Małgorzata Maria Kulik

Synergia Małgorzata Maria Kulik

Stanowisko:

Psycholog, socjolog.

Wykształcenie:

Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski z tytułem doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Również na tej uczelni ukończyłam studia magisterskie – specjalizacja: psychologia kliniczna. Jestem również magistrem socjologii. Odbyłam Kurs Trenerski I Stopnia oraz Racjonalną Terapię Zachowania.

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. z osobami chorymi somatycznie i/lub psychicznie oraz z ich bliskimi, osobami wykluczonymi społecznie np. z powodu sytuacji zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej, pracownikami systemu oświaty, osobami z niepełnosprawnością. Praca jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pozwala mi na nieustanne kształcenie się w zakresie diagnozy osobowości czy funkcjonowania poznawczego młodzieży i osób dorosłych. Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Terapii Perspektywy Temporalnej.

Zakres:

Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi straty, przeżywającymi kryzys, poszukującymi zmiany w swoim życiu, a także z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością.

Pomagam pacjentom w podnoszeniu kompetencji miękkich, zarówno osobistych np. radzenie sobie ze stresem, jak i interpersonalnych. Wykonuję diagnozy psychologiczne, pracuję również z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi. Pomagam osobom zainteresowanym diagnostyką funkcjonowania poznawczego (szczególnie po przechorowaniu COVID-19), osobowości, emocji, stresu itp. Wspieram również rodziny pacjentów zmagających się z chorobą somatyczną, zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością.

Dla kogo:

Prowadzę terapię ukierunkowaną na dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Formy pracy:

Pacjentów przyjmuję stacjonarnie oraz online.