Przejdź do treści

Maria Dobrowolska

Logo footer

Maria Dobrowolska

Stanowisko:

Psycholog, psycholog dzieci i młodzieży

Wykształcenie:

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii. Moja specjalność to psychologia kliniczna i neuronauki. Swoje umiejętności stale rozwijam różnorodnymi szkoleniami. Dotychczas odbyłam studia podyplomowe uprawnienia pedagogiczne dla psychologów, jak również psychologia dzieci i młodzieży- wspomaganie rozwoju. Odbyłam w Zurychu rok studiów podyplomowych z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w połączeniu z ujęciem systemowym. Poszerzyłam swój warsztat terapeutyczny również takimi szkoleniami jak mindfullness trening uważności w pracy z dziećmi, a pod kątem pracy z najmłodszymi, bajkoterapia oraz playtherapy- terapia z elementami zabawy. Zdobyłam także uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Treningu Kontroli Złości Dzieci i Młodzieży. W związku z zainteresowaniem neuronaukami, podjęłam również szkolenie z zakresy biofeedback.

Doświadczenie:

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zaczęłam jako wolontariusz podczas zajęć arteterapii oraz biblioterapii w ośrodku czytelnictwa osób niepełnosprawnych. Pracowałam z dziećmi najmłodszymi w ramach klubu dziecięcego (dzieci z lękiem separacyjnym) oraz przedszkola terapeutycznego. Prowadziłam także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jak i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole podstawowej. Od kilku lat pracuję również w ramach poradni psychologicznej, w tym także w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży I poziomu referencyjnego.

Zakres:

Zajmuję się zarówno wspomaganiem rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, jak i młodzieży z trudnościami w zakresie regulacji emocji oraz zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. Pomagam dzieciom z różnymi zaburzeniami psychicznymi, m.in. lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi czy po doświadczeniu traumy. Prowadzę również wsparcie dla dzieci w sytuacji rozwodowej. Pracuję z dziećmi zarówno w normie rozwojowej, jak i neuroatypowymi (spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchowa). Wspomagam dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

Dla kogo:

Pracuję z dziećmi od najmłodszych lat, młodzieżą, jak i młodymi dorosłymi. Terapię prowadzę w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.