Przejdź do treści

Michalina Maculewicz

Logo footer

Michalina Maculewicz

Zespół Szczecin Michalina

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta systemowo-ericsonowski.

Wykształcenie:

Pomagam pacjentom, zmagającym się z depresją, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, fobiami, zaburzeniami po doświadczeniu traumatycznym, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz z problemami w komunikacji.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam w szczecińskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu, w Słupskim Ośrodku Doskonalenia Nauczyciela, oraz w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym.

Dla kogo:

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży, osób dorosłych, rodzin, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, osób nieneurotypowych (z Zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD).

Zakres:

Wspieram pacjentów w zakresie zaburzeń nastroju, niskiego poczucie własnej wartości, zaburzeń lękowych, trudności w funkcjonowaniu społecznym, trudnościach wychowawczych, w kryzysie życiowym.

Technika/metoda:

W swojej pracy zawodowej staram się szukać indywidualnych metod pracy dopasowanych do potrzeb, trudności i możliwości uczestnika terapii. Fundamentem mojej pracy terapeutycznej jest dążenie do stworzenia relacji opartej na empatii i zaufaniu.

Cytat:

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, poszukuję możliwości doskonalenia się. Swoją pracę poddaję superwizji, uczestniczę w szkoleniach poszerzając swoje kompetencje. Uważam, że niekończącą się pracą jest praca własna.