Przejdź do treści

Natalia Jagodzinska

Logo footer

Natalia Jagodzinska

Synergia Natalia Jagodzinska

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii (specjalność: społeczna psychologia kliniczna i oraz neurokognitywistyka) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z pedagogiki ogólnej i wczesnego wspomagania rozwoju oraz 4,5 letnie szkolenie w tym nurcie, akredytowane przez PTTPB. Wykorzystuję elementy Terapii Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Doświadczenie:

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci od 3 r.ż., osób dorosłych, a także par.

Zakres:

W swojej pracy pomagam osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane
z trudnościami szkolnymi, okresem dojrzewania) lub
z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, przemoc, żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane
z chorobą psychiczną, somatyczną). Pracuję również
z dziećmi od 3 roku życia oraz parami.

Technika/metoda:

W pracy terapeutycznej korzystam z technik podejścia poznawczo-behawioralnego z elementami terapii psychodynamicznej, a także z technik terapii schematów.

Cytat:

Swoją pracę poddaję superwizji, celem zyskania nowego spojrzenia na świat pacjenta i wprowadzenia koniecznych zmian w relację terapeutyczną.