Przejdź do treści

Terapeuta uzależnień

Logo footer

Centrum Psychoterapii & Coachingu Synergia to miejsce, które wspiera w pokonywaniu trudności pojawiających się w życiu codziennym, rodzinnym oraz zawodowym. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, m.in. psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, doradca rodzinny, pedagog, coach, logopeda, mediator oraz trener biznesu.

Oferta CANDIS

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program wykorzystuje założenia dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno-poznawcze. Terapia skoncentrowana jest na budowaniu motywacji do zmiany zachowania. Ponadto pacjenci nabywają umiejętności przydatne w utrwalaniu pożądanych zachowań. Celem akceptowalnym może nie być całkowita abstynencja.

W Polsce Program CANDIS może stanowić wyśmienite narzędzie resocjalizacyjne w myśl art.. 72 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii*.

*Art. 72. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Zawieszenie postępowania karnego do zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału podejrzanego w programie

Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie
edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez podmiot leczniczy lub inny podmiot działający
w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.
Pacjenci w trakcie 10 sesji terapii indywidualnej uczą się umiejętności ułatwiających utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego, komunikacji itp.

Cel główny:

 • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi
 • redukcja używania
 • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań terapeutycznych zapobiegających nawrotom
 • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych

Adresat projektu:

Program kierowany jest do problemowych użytkowników przetworów konopi – dla starszych nastolatków (+16 lat) i dorosłych

Organizacja programu:

Terapia CANDIS jest indywidualną terapią krótkoterminową. Program ten ma jasne cele i zawiera 3 istotne składowe:
 • budowanie motywacji,
 • terapię poznawczo – behawioralną,
 • trening rozwiązywania problemów.
Terapia CANDIS składa się z 10 sesji terapeutycznych (po 90 minut) i do dwóch sesji diagnostycznych.

Tematyka zajęć psychoterapeutycznych:

 1. Psychoedukacja i budowanie motywacji do zmiany.
 2. Analiza korzyści- wspieranie motywacji do zmiany.
 3. Zrozumienie własnych wzorców używania konopi.
 4. Przygotowywanie się do docelowego ”dnia zero”.
 5. Omówienie dnia docelowego i radzenie sobie z pragnieniem użycia konopi.
 6. Profilaktyka nawrotów.
 7. Rozwiązywanie problemów I.
 8. Rozwiązywanie problemów II.
 9. Współistniejące problemy psychiczne.
 10. Kompetencje społeczne i zakończenie terapii.