Przejdź do treści

Teresa Lassota

Logo footer

Teresa Lassota

Zespół Szczecin Katarzyna

Stanowisko:

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, terapeuta środowiskowy.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Wydziale Humanistycznym w Warszawie, gdzie ukończyłam pedagogikę społeczną. Staż odbyłam na II Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”, prowadząc tam psychoterapię indywidualną oraz „Klub Pacjenta” dla osób po kryzysach psychicznych. W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu pracowałam w szkole jako wychowawca, następnie jako kierownik schroniska dla kobiet bezdomnych i matek z dziećmi, gdzie zetknęłam się z problemem bezdomności, uzależnień, z problemami komunikacyjnymi, konfliktami adaptacyjnymi, życiowymi i wewnętrznymi podopiecznych, współpracowałam też z terapeutami i lekarzem psychiatrą. Podczas swojej ścieżki zawodowej miałam okazję współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Uczestniczyłam  również w programie przeciwdziałania przymuszonej prostytucji.

Zakres:

Obszarem moich działań są depresja, zaburzenia lękowe, lęk paniczny, fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, trudności w relacjach z innymi, przewlekły stres, uzależnienia.

Dla kogo:

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, przyjmuję osoby dorosłe od 20 roku życia.

 

Technika/metoda:

Swoją pracę opieram o techniki poznawczo-behawioralne oraz techniki terapii schematu.

Cytat:

Jeśli przeżywasz silne emocje lęku, przygnębienia czy złości, odczuwasz poczucie pustki czy braku chęci życia, masz trudności w relacji z innymi, psychoterapia może pomóc uporać się z trudnościami, poprawić jakość życia nawet wtedy gdy wiesz co jest powodem cierpienia.