Przejdź do treści
Strona główna » Wywiad z terapeutą uzależnień od marihuany i haszu

Wywiad z terapeutą uzależnień od marihuany i haszu

Jakie są główne wyzwania związane z pracą terapeuty uzależnień, zwłaszcza z pacjentami borykającymi się z uzależnieniem od marihuany i haszu?

Odpowiedź terapeuty: Praca z osobami uzależnionymi od marihuany i haszu niesie swoje unikalne wyzwania, Często pacjenci bagatelizują skutki używania tych substancji, co wymaga subtelnej pracy nad uświadamianiem im konsekwencji oraz budowaniem motywacji do zmiany.

Jakie podejście terapeutyczne jest najbardziej skuteczne w przypadku uzależnień od marihuany i haszu?

Odpowiedź terapeuty: Skuteczność zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, ale często korzystamy z terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego oraz technik relaksacyjnych. Istotne jest zrozumienie kontekstu społecznego i emocjonalnego, który przyczynił się do uzależnienia.

Jakie są główne cele sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od marihuany i haszu?

Odpowiedź terapeuty: Główne cele obejmują zrozumienie mechanizmów uzależnienia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami bez sięgania po substancje, oraz wspieranie pacjentów w procesie ograniczania lub zrezygnowania z używania. Skupiamy się także na prewencji nawrotów i budowaniu zdrowych strategii życiowych.

Jak wyglądają typowe zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od marihuany i haszu?

Odpowiedź terapeuty: Zajęcia obejmują psychoedukację na temat uzależnień, analizę korzyści i zagrożeń wynikających z używania marihuany, a także trening umiejętności radzenia sobie z pragnieniem substancji. Sesje terapeutyczne koncentrują na budowaniu zdolności do podejmowania świadomych decyzji i rozwijaniu strategii, które pomagają pacjentom w rezygnacji z uzależnienia.