Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

Technika/metoda:

Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię w nurcie integracyjnym (podejście poznawczo-behawioralne i humanistyczne).

Doświadczenie:

- współpracuję z ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami szkoleniowymi

- szkolę się w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integracyjnej

Dla kogo:

Praca z osobami dorosłymi

Zakres:

- depresja,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia nastroju,
- niskie poczucie własnej wartości,
- zaburzenia osobowości,
- kryzysy życiowe
- kryzysy emocjonalne,
- pomoc w żałobie, osobom współuzależnionym, osobom pokrzywdzonym przemocą (psychiczną i fizyczną).

Cytat:

W pracy ważna jest dla mnie empatia, dobra relacja terapeutyczna, autentyczność, życzliwość, ciepło oraz akceptacja i szacunek dla pacjenta. Myślę, że moją mocną stroną jest umiejętność empatycznego słuchania i chęć pomocy innym.

Źródłem wielu naszych problemów i zaburzeń są trudności w relacjach z innym osobami, ale też z samym sobą. Pomagam ludziom poznać lepiej siebie samych, zauważyć siebie, docenić, zaakceptować, pokochać i poprawić jakość życia. Terapia odbywa się tzw. „małymi krokami”, z przestrzenią na oddech, na świadomość swoich dobrych stron, ale też tych słabych. Pacjenci czują się przy mnie bezpiecznie, mają do mnie zaufanie i chętnie współpracują. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.