Stanowisko:

Specjalista psychoterapii uzależnień

Wykształcenie:

  • mgr pedagogiki,
  • specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, nr SP/1780/2020),
  • ukończone Studium Dialogu Motywującego, prowadzone przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, obecnie w trakcie certyfikacji,
  • członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej,
  • ukończone szkolenie uprawniające do prowadzenia treningu zastępowania agresji, metodą ART.

Doświadczenie:

Od ponad 20 lat pracuję z osobami, którym samodzielnie trudno dokonać zmiany w różnych obszarach życia: zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy życiowe i problemy w relacjach. Zajmuję się uzależnionymi od substancji psychoaktywnych czy mającymi problem z podjęciem decyzji w dokonaniu zmian życiowych.

Technika/metoda:

- dialog motywujący

Zakres:

- osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia ważnych zmian w życiu,
- osoby, które nie radzą sobie z emocjami, także impulsywność, agresja,
- osoby z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, lękowo-depresyjnym,
- z kryzysami życiowymi, nieradzące sobie ze zmianami w życiu,
- ze stresem, napięciem i bezradnością,
- z nieprzystosowaniem do życia i świata,
- z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub czynności,
- DDA, osoby uzależnione,
- rodziny osób uzależnionych,
- osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia ważnych zmian w życiu,
- osoby, które nie radzą sobie z emocjami.

Cytat:

"Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych".