Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie:

Magister psychologii i profilaktyki społecznej z resocjalizacją. Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia IPZ- u w procesie certyfikacji. Trener Treningu Zastępowania Agresji. Absolwentka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Doradca zawodowy z przygotowaniem pedagogicznym. Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej zarówno w obszarze tematyki uzależnień jak i Interwencji kryzysowej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe celem jeszcze efektywniejszego udzielania wsparcia i pomocy swoim Pacjentom.

Doświadczenie:

Pracuję zarówno z młodzieżą (od 12 roku życia) jak i osobami dorosłymi. Posiadam również doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W dotychczasowej pracy zawodowej współpracowałam mni. z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, DPS-em oraz ŚDS-em, fundacjami zajmującymi się pomocom rodziną z problemami alkoholowymi i dysfunkcyjnymi. Aktualnie pracuję z osobami znajdującymi się w szeroko pojętym kryzysie psychologicznym zagrożonym wykluczeniem społecznym (w tym z uwagi na problem uzależnienia) oraz młodzieżą borykającą się z trudnościami pojawiającymi się w codziennym funkcjonowaniu.

Technika/metoda:

W pracy terapeutycznej łączę i dostosowuję techniki pracy do indywidualnej potrzeby i sytuacji Pacjenta. Najbliższe są mi elementy terapii poznawczo- behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Korzystam również z elementów terapii integracyjnej.

Dla kogo:

 • osoby dorosłe znajdujące się w szeroko pojętym kryzysie psychologicznym
 • osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem społecznym
 • osoby uzależnione od szeroko pojętych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki, podwójna diagnoza)
 • osoby współuzależnione, z syndromem DDA oraz DDD
 • osoby potrzebujące poradnictwa psychologicznego (dorosłe oraz młodzież)
 • młodzież od 12 roku życia znajdująca się w szeroko pojętym kryzysie psychologicznym
 • młodzież uzależniona od szeroko pojętych substancji psychoaktywnych
 • młodzież stojąca przed wyborami dalszej ścieżki kształcenia (poradnictwo w ramach doradztwa zawodowego)
 • osoby mające trudności z radzeniem sobie z zachowaniami agresywnymi (w ramach Treningu Zastępowania Agresji)
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Zakres:

 • interwencja kryzysowa
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • trening zastępowania agresji z elementami treningu umiejętności społecznych
 • profilaktyka presuicydalna oraz autoagresji
 • uzależnienia od szeroko pojętych substancji psychoaktywnych
 • doradztwo zawodowe

Forma pracy:

 • online

Cytat:

Największą odwagą jest przyznać się przed samym sobą, że dłużej nie poradzę sobie bez pomocy.