Stanowisko:

Pedagog

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uzyskałam tytuł magistra na kierunku: filologia polska, specjalność: logopedia

Doświadczenie:

Od lat współpracuję z placówkami oświatowymi i stale uczestniczę w warsztatach i szkoleniach logopedycznych m.in.: „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”, „Projektowanie postępowania terapeutycznego”, „Efektywne metody terapii rotacyzmu”.

Dla kogo:

Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą, ale pomagam również dorosłym z rotacyzmem.

Zakres:

- diagnozowanie (rozpoznawaniee zaburzeń mowy dzieci i młodzieży, ustalanie m.in. lateralizacji, funkcjonowania narządów mowy, zakresu zaburzonych głosek)
- nauka czytania metodą krakowską
- terapia wad wymowy (seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem itp.)
- terapia opóźnionego i nieukończonego rozwoju mowy
- profilaktyką i terapią dysleksji