Przejdź do treści
Strona główna » Toksyczne grupy rówieśnicze część III. – Toksyczne relacje

Toksyczne grupy rówieśnicze część III. – Toksyczne relacje

Co to są toksyczne relacje?

W relacjach pomiędzy ludźmi istnieje wiele zależności i współzależności, które mają charakter toksyczny, a więc prowadzą do bezpośredniej destrukcji osób, które je tworzą. Zachowania, które są związane z toksycznością to wybuchy gniewu, agresja, obrażanie się czy manipulowanie zachowaniami drugiej osoby w sposób bezczelny i nieludzki. Na tej płaszczyźnie tworzą się zachowania mające zabarwienie szkodliwe, a to tworzy relacje toksyczne. Ten typ relacji nastawiony jest na wyrządzenie szkody i krzywdy czy psychicznej czy fizycznej. Także warto zaznaczyć, że istnieje uzależnienie się od tego schematu relacyjnego. Jest to bardzo wyniszczający proces i ciężko się z niego wydostać o własnych siłach. Często spowodowane jest to tym, że osoba nie ma na tyle odwagi i zasobów, aby wyjść z takiej relacji. Boi się także reakcji drugiej strony i jest w takim stopniu zmanipulowana, że nie potrafi przerwać tego błędnego koła. Nie potrafi odróżnić
prawdy od kłamstwa i żyje ciągle pozorną nadzieją, że druga strona się zmieni. Toksyczne relacje są nieszczere i oparte na kłamstwie.

Toksyczne przyjaźnie

Relacje o charakterze toksycznym mogą dotyczyć każdej sfery relacji międzyludzkich. Jedną z tych sfer jest przyjaźń. W odniesieniu do tego typu relacji największą trucizną są obgadywanie oraz wyśmiewanie przez pozornych przyjaciół. Trudno czasem jest wywnioskować intencje drugiej osoby w danej sytuacji. Każdy może przypomnieć sobie taką sytuację z życia, w której jakiś z przyjaciół bezczelnie wykorzystał nas, nasze słowa, nasze zasoby i bardzo wykorzystywał naszą cierpliwość. Było wiele sytuacji, w których nasi przyjaciele obrażali się na nas bez konkretnego
powodu. Byli zazdrośni o to, że poznaliśmy kogoś nowego i zawarliśmy nowe znajomości. Można takie zachowania tłumaczyć tym, że im na nas bardzo zależało i nie chcieli poczuć się zaniedbani i odrzuceni.

Każda przyjaźń rządzi się swoimi prawami, jednak w każdej takiej relacji istnieją granice, których nie powinno się przekraczać. Zakłada się, że bliskie nam osoby wesprą nas i okażą bliskość. Zwyczajnie chcemy tego, aby nas nie pozostawili. Każdy człowiek pojmuje tę kwestię w inny sposób, ale przede wszystkim chodzi w nich o to, że chcemy, aby relacja dawała nam satysfakcję oraz pozytywne doznania i emocje. Relacja z przyjacielem powinna opierać się na podstawie odwzajemnionych interakcji. Warto rozpoznać czy te interakcje są toksyczne. Toksyczna przyjaźń definiuje się wtedy, gdy choć jedna ze stron chce angażować się w relację na siłę. Odczuwa niedowartościowanie i wyczerpanie, gdy przyjaźni prowadzi do odczuwania negatywnych emocji.

Możemy mieć poczucie, że po każdym spotkaniu z przyjacielem odczuwamy wykorzystanie i smutek. Należy rozważyć czy w naszej relacji nie prowadzi do przesadnych poświęceń i wkracza w fazę toksyczności, gdzie granice zostały przekroczone. Nie można wykorzystywać zbyt przesadnie nazwy „toksyczna przyjaźń” w odniesieniu do przyjaźni. Na budowaniu przyjaźni oraz na jej
zachowaniu zależy nam i jesteśmy na niej skoncentrowani, dlatego w sposób klarowny ma wpływ na nasze samopoczucie. Stanowi ważną część naszego świata i wprowadza wiele emocji, które mogą decydować o rozpadzie. Dołóżmy starań, aby nie przeinterpretowywać intencji odnoszących się do naszych przyjaciół. Gdy coś nam nie pasuje to spróbujmy o tym rozmawiać.

Rozmowa powinna przynieść oczekiwane skutki. W momencie, gdy sama rozmowa nie wystarczy trzeba rozważyć inne możliwości, które pomogą poradzić sobie z problemem. Przyjaźnie zawieramy na podstawie naszych preferencji i oczekiwań. Dążmy do tego, aby zadbali o to, aby były to osoby, które sprawiają, że stajemy się coraz lepsi i jesteśmy ukierunkowani w dobrą stronę.

Toksyczna miłość

Jak przejawia się toksyczna miłość? Zazdrość na przesadnie wysokim poziomie. Wypominanie i obwinianie. Pretensje dotyczące różnych aspektów i wyrażanie braku szacunku. To jedne z wielu cech, które charakteryzują toksyczny związek. Wychodzimy na miasto i otrzymujemy ciągle SMS-y od partnera, które mają domieszkę agresji. Wieczne sprawdzanie i kontrola drugiej strony. Toksyczna miłość może przejawiać się tym, że zapominamy o ważnych datach z punktu widzenia relacji. Jesteśmy obojętni i chłodni wobec partnera. Nie wyrażamy emocji i nie zależy nam na utrzymaniu pozytywnych stosunków. W bliskich związkach intymnych jesteśmy szczególnie narażeni na toksyczność. Dlatego, że bardziej przeżywamy wszystkie emocje i bierzemy sobie wiele rzeczy do siebie. Relacje mają dla nas ogromną wartość i znaczenie, a także angażują ogromną część emocji.

Jaki jest więc toksyczny związek? To taki związek, który niszczy nas od środka. W którym wydaje się, że kochamy do szaleństwa, a z drugiej strony czujemy do drugiej osoby nienawiść. Taki, w którym pragniemy być cały czas blisko partnera, a gdy tak się stanie, szukamy drogi jak najszybszej ucieczki. Jednym zdaniem toksyczny związek można zdefiniować tak, że to związek, w którym nie powinniśmy tkwić i zdajemy sobie z tego sprawę, ale jednak nie wyobrażamy sobie jego końca.

Toksyczne relacje w rodzinie

Mało znaczące na pierwszy rzut oka postępowanie rodziców może powodować zachowania niszczące dla ich dzieci. Zachowaniem, które narusza prywatną przestrzeń i autonomię dziecka jest sytuacja, gdy jedno z rodziców czyta pamiętniki i ważne rzeczy dziecka. W ten sposób naruszona jest autonomia i prywatność. Bardzo dobrym przykładem jest krytyka ze strony rodzica, że podjęła zły wybór partnera albo ojciec potępia syna, że wybrał taki, a nie inny zawód. Toksyczność zachowań rodziców przejawia się przede wszystkim w kontrolowaniu prywatnej korespondencji i sfery dziecka, a także nadmiernej kontroli i inwigilacji w jej kontakty z rówieśnikami.

Budzi to wielki gniew w rodzicach, który przelewają na dzieci. Rodzic często wymaga od dziecka stałej uwagi, szczególnie w okolicznościach, gdy ma własną rodzinę i już dawno uzyskał autonomię. Jednym z typowych zachowań toksycznego rodzica w interakcji z jego własnym dzieckiem jest ponadprzeciętna potrzeba matki albo ojca, aby dziecko wzięło ich pod opiekę. Występuje tutaj radykalna zamiana ról i to dziecko ma stad się rodzicem. W takich okolicznościach rodzic wymaga od swojego dziecka, by na niego pracowało, opłaciło koszty związane z prowadzeniem domu, robiło porządki i przejęło obowiązki gotowania, było na zawołanie.

Dziecko ma poczucie uwikłania w pułapkę, z której ciężko mu jest się wyrwać i często jest to niemożliwe. Dziecko zaniedbuje swoje obowiązki. W relacjach, które nie są toksyczne rodzic w kontakcie z dzieckiem równoważy uczucia wszystkich domowników jednakowo. Każdy z domowników ma coś do powiedzenia i wprowadza wartość do wzajemnych interakcji i kontaktów. Natomiast relacja z rodzicem toksycznym jest oparta na tym, co jest dla niego ważne i zupełnie nie liczy się ze zdaniem swojego dziecka. Najważniejsze dla niego są jego własne emocje, a nie emocje dziecka. Mało tego także nie ma świadomości, że swoje emocje projektuje na dziecko.

Toksyczny rodzic często jest dominujący w rodzinie. Równocześnie nie ma przestrzeni dla pozostałych domowników, aby wyrazili własne zdanie. Rodzice, którzy są toksyczni z dużą dozą
prawdopodobieństwa stosują pasywną agresję. Ten rodzaj agresji nie ma nic wspólnego ze stosowaniem agresji fizycznej. W momencie, gdy dziecko zrobi błąd albo będzie zachowywać się niezgodnie z oczekiwaniami rodzica to zamiast nawiązania kontaktu rodzic reaguje przez milczenie i emocjonalny chłód. Takie zachowanie rodzica wywołuje u dziecka poczucie niższości, winy, stres i strach. Milczenie w sprawie i zakładanie, że dziecko samodzielnie zrozumie, co było nieprawidłowe i wyciągnie samodzielne wnioski. Takie zachowania świadczą o toksyczności. Często schemat może wdrukować się w psychikę młodego człowieka. Kolejno będzie według tego schematu postępował w przyszłości przy tworzeniu kolejnych relacji, bo innego schematu nie
zna.

Zakończenie

Należy w sposób bardzo ostrożny wchodzić w grupy społeczne, a jeśli je tworzymy to winniśmy mieć na uwadze, że kierunek funkcjonowania grupy jest bardzo istotny, a poszczególni jej członkowie mają inne potrzeby, poglądy i pochodzą z rożnych środowisk. Jest wiele grupy toksycznych. Często w sieci możemy znaleźć patostreamy, które reklamują postawy ludzkie skrajnie niebezpieczne i kontrowersyjne, ale przede wszystkim ukierunkowane na wyrządzenie krzywdy i szkody czemuś lub komuś. Należy odsunąć się od takich grup i nie dawać „pożywki” tego rodzaju wydarzeniom. Dzięki temu nie będziemy rozszerzać patologicznych zachowań, które prowadzą do tworzenia się toksycznych relacji i grup.