Przejdź do treści

Weronika Hawryłeczko

Logo footer

Weronika Hawryłeczko

Stanowisko:

Psycholog, seksuolog w trakcie studiów podyplomowych

Wykształcenie:

Jestem psycholożką i seksuolożką w trakcie studiów podyplomowych. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia Ogólna realizowanym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia z zakresu Seksuologii Klinicznej realizuję na Uniwersytecie SWPS w Krakowie.

Doświadczenie:

Posiadam czteroletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam pracując w paradygmacie redukcji szkód realizując pomoc psychologiczną, interwencje kryzysowe i działania profilaktyczne z grupą osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, u których występowało uzależnienie od jednej lub więcej substancji, a także inne zaburzenia psychiczne. W 2021 r. zostałam współautorką projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Monar – Hostelu Readaptacyjnego Drop-Up. Jednym z kluczowych działań było kompleksowe wsparcie w procesie zdrowienia, złożone z: spotkań indywidualnych, grup wsparcia psychospołecznego, aktywizacji zawodowej i pomoc w budowaniu otwartości do podjęcia nowych wyzwań, a także rozwijanie samoakceptacji

Dla kogo:

Wspieram osoby neuroatypowe – ADHD i ASD.

Wspieram społeczność GSRD (gender, sexuality, relationship diversities), promując zdrową i bezpieczną seksualność.

Wspieram osoby w poprawie relacji ze swoimi zwierzętami, podczas ich chorób, a także podczas żałoby po śmierci pupila.

Wspieram osoby, które doświadczają wypalenia zawodowego, mobbingu, dyskryminacji w miejscu pracy.

Zakres:

  • Stres mniejszościowy;
  • Neuroróżnorodność – psychoedukacja, budowanie samoakceptacji, pomoc w rozwiązaniu problemów, które mogę wynikać z ASD lub ADHD (np. trudności w budowaniu relacji zawodowych, prokrastynacja);
  • Edukacja seksualna dorosłych;
  • Problemy psychosomatyczne, profilaktyka i promocja zdrowia;
  • Uzależnienia – redukcja szkód i profilaktyka.
  • Przewlekły stres;
  • Kryzys;
  • Żałoba lub strata.

Cytat:

W życiu prywatnym interesują mnie relację pomiędzy ludźmi, a zwierzętami, prawa zwierząt, prawa osób wykluczonych i odczuwających stres mniejszościowy, praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji.