Nasi specjaliści obsługujący Pacjentów
stacjonarnie w Warszawie

Sprawdź dojazd

Warszawa ul. Marzanny 9
Przystanek: Bytnara, <- linia autobusowa 138, 168
Przystanek Woronicza <- linia autobusowa 138, 168,
<- linia tramwajowa 1, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 25, 31, 33, 35, 75
Metro Przystanek: Wierzbno