Przejdź do treści
Strona główna » Alkoholizm wysokofunkcjonujący

Alkoholizm wysokofunkcjonujący

Alkoholizm wysokofunkcjonujący

Alkoholizm wysokofunkcjonujący jest terminem, odnoszącym się do osób, które nie wypełniają stereotypowego obrazu osoby uzależnionej od alkoholu. Są to osoby, które mimo uzależnienia, prowadzą swoje życie zawodowe i społeczne na wysokimi poziomie. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że takie osoby kontrolują swoją sytuację i dobrze radzą sobie z życiem, to ich uzależnienie jest dalej wielkim problemem. Problem ten może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i emocjonalnych.

Brak spełnienia stereotypów alkoholizmu

Alkoholizm wysokofunkcjonujący charakteryzuje się częstym występowaniem w wyższych warstwach społecznych. Osoby te nie wpasowują się w stereotyp typowego alkoholika. Stereotyp ten nie ma mieszkania, wydaje ostatnie pieniądze na alkohol i żebrają na ulicy. Wysokofunkcjonującymi alkoholikami mogą być politycy, lekarze, lub inni profesjonaliści, którzy prowadzą swoje życie społeczne i zawodowe na wysokim szczeblu. Osoby takie często zdają sobie sprawę z tego, że mają problem z alkoholem. Jednak nie szukają pomocy, ponieważ są przekonani, że kontrolują sytuację i dobrze sobie radzą.

Ukrywanie problemu

Jednym z największych problemów związanych z alkoholizmem wysokofunkcjonującym jest to, że osoby te raczej są skryte ze swoim problemem. Osoby takie mogą w samotności lub tylko w towarzystwie innych, którzy również spożywają alkohol. Unikają oni spotkań towarzyskich, na których nie występuje alkohol, ponieważ mają obawy, że nie będą się dobrze bawić lub, że nie wytrzymają presji i ktoś odkryje ich problem. Alkoholicy wysokofunkcjonujący udają przed innymi, że piją wyłącznie w celach towarzyskich. W rzeczywistości jest to ich sposób na radzenie sobie ze swoimi problemami emocjonalnymi.

Konsekwencje alkoholizmu

Osoby uzależnione od alkoholu wysokofunkcjonujące często nie zdają sobie sprawy, że ich picie wpływa na zdrowie i emocje, zdają się mieć złudzenie kontroli nad życiem. Alkohol negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu, co prowadzi do trudności w między innymi koncentracji, problemów z pamięcią i trudności w podejmowaniu decyzji. Nieuniknione mogą również okazać się problemy somatyczne, takie jak uszkodzona wątroba, układ sercowo-naczyniowy, ale również depresja, lęk i zaburzenia emocjonalne.

Rola psychologa

Mimo, że często ciężki do wykrycia, to tak jak inne zaburzenia, alkoholizm wysokofunkcjonujący ma swoje oznaki, na które warto zwrócić uwagę. Są to takie jak oznakii jak zwiększone spożycie alkoholu, picie w samotności, ukrywanie się z piciem, częste zmiany nastroju, unikanie sytuacji w których nie ma alkoholu. Wiele organizacji oferuje terapię uzależnień, która pomaga poradzić sobie z uzależnieniem. Należy pamiętać, że wysokofunkcjonujący alkoholizm różni się od swojej stereotypowej odmiany tylko jednym złym wyborem. Dobry psycholog powinien szybko rozpoznać twój problem, zaproponować Ci psychoterapię. Nauczysz się na niej przyczyn swojego uzależnienia i jak sobie radzić z wszelkimi trudnościami, które je powodują.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, oto kilka z nich:

Przyczyny uzależnień – alkoholizm, narkomania, behawioralne

Kobiecy alkoholizm: kobieta w alkoholowym zniewoleniu