Przejdź do treści
Strona główna » Czym jest pojęcie “Daddy Issues”?

Czym jest pojęcie “Daddy Issues”?

Daddy issues to pojęcie, które nie ma jednoznacznej definicji. Można je jednak scharakteryzować jako określenie opisujące różnorodne przejawy wpływu relacji z ojcem, kształtowanej w dzieciństwie, na dorosłe życie człowieka, czyli inaczej mówiąc kompleks ojcowski.

Dotyczy to jednak głównie sytuacji, kiedy potrzeba więzi emocjonalnej z ojcem była niezaspokojona ze względu na jego nieobecność. Może to również oznaczać emocjonalną obojętność ojca wobec dziecka, co w dalszej perspektywie negatywnie rzutuje na jego późniejsze życie.

Takie spojrzenie na tę relację ma swoje korzenie w psychoanalizie Freuda, a konkretnie w opisanym przez niego kompleksie Edypa. Mówi on o pożądaniu ze strony syna kierowanym w stronę matki, które ma swoje konsekwencje w postaci rywalizacji z ojcem. Teorię tę uzupełnił Jung, wskazując na analogiczne zjawisko dotyczące dziewcząt, nazywane kompleksem Elektry.

Daddy issues ma różne oblicza, ponieważ może dotyczyć zarówno kobiet (w większości), jak i mężczyzn. Może przejawiać się w różnorodny sposób, na przykład:

  • u mężczyzn: dążenie do nieosiągalnego wzoru męskości, kłopoty w relacji z kobietami;
  • u kobiet: nieustanne zabieganie o uwagę ze strony mężczyzn. Lęk przed zbliżeniem z mężczyznami, rozwiązłość, nałogi, zawieranie związków ze starszymi mężczyznami.
    (tak, by kobieta mogła spełnić te potrzeby, które nie zostały zaspokojone w relacji z ojcem), wchodzenie w związki zależnościowe, brak samoakceptacji.

W przypadku obu płci mogą występować problemy z samooceną. Również trudności w zbudowaniu trwałej relacji z partnerem, problemy z zaufaniem, czy też spotęgowana zazdrość. Nie zapominajmy również o potrzebie bycia komplementowanym tak, aby wzmocnić poczucie własnej wartości wartości. Liczy się również nieumiejętność wchodzenia w relacje społeczne, zubożenie sfery emocjonalnej.

Najskuteczniejszą drogą do zmiany zachowań wynikających z kompleksu ojcowskiego jest psychoterapia. Będzie ona skuteczna jedyne, gdy klient zdaje sobie sprawę z własnych emocji oraz z tego, że można zmienić dotychczasowe wzorce myślenia.