Przejdź do treści
Strona główna » Czym jest Bullying?

Czym jest Bullying?

Bullying to pojęcie, pod którym kryje się zagadnienie dręczenia, przemocy rówieśniczej, mające zwykle charakter systematyczny. Współcześnie jest to zjawisko bardzo rozpowszechnione i co zatrważające, niejednokrotnie utrwalane i rozpowszechniane przez oprawców za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jest to niezwykle alarmujące zjawisko, które może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest opracowanie odpowiedniego systemu wsparcia dla krzywdzonych dzieci. Jego pierwszorzędnym celem powinno być jak najszybsze i jak najskuteczniejsze przerwanie zjawiska znanego jako Bullying.

Chcąc pomóc dziecku będącemu ofiara przemocy ze strony rówieśników bardzo ważna jest współpraca między rodzicami, szkołą a krzywdzonym dzieckiem. W każdym takim przypadku kluczowe jest kompleksowe rozeznanie sytuacji tak, aby móc trafnie zdefiniować  z jakim rodzajem i częstotliwością bullyingu mamy do czynienia.

Ważną rolę w tym zakresie pełnić będzie rozmowa z krzywdzonym dzieckiem, jego rodzicami oraz nauczycielami. Musimy również przeprowadzić rozmowę ze sprawcami, a także kolegami, którzy są neutralni, ale którzy jednocześnie byli świadkami dręczenia i mogą rzucić istotne światło na sprawę. Osoba badająca kwestię przemocy powinna dać dziecku poczucie, że może mu zaufać. Dziecko musi wiedzieć, że wszystkie osoby zaangażowane w sprawę chcą jej pomóc tak, by zapewnić bezpieczeństwo i przerwać lawinę aktów dręczenia.

Krzywdzone dziecko musi wiedzieć, że szanuje się jego lęk, rozumie sytuację oraz że jego uczucia są ważne i że nie powinno bać się ujawnić sprawców. Dopiero po sformułowaniu konkretnej diagnozy należy wybrać odpowiednią formę interwencji. Może to być choćby mediacja, ale też zawarcie kontraktu ze sprawcami, włączenie do pomocy specjalistów, itd.

Należy pamiętać, że w całej sytuacji najważniejsze jest dziecko, które doświadcza bullyingu oraz jego emocje. Istotne jest odpowiednie zaopiekowanie go na terenie szkoły, zapewnienie wsparcia nie tylko wychowawcy, ale i pedagoga czy psychologa szkolnego. Takie wsparcie powinno mieć formę regularnych spotkań, które pozwolą trzymać rękę na pulsie i obserwować sytuację. Dziecko powinno mieć poczucie realnego wpływu na cały proces. Pokaże to mu, że nie jest bezradne w obliczu całej sytuacji.

Może ono samodzielnie inicjować sytuacje, które pozwolą mu wpływać na bieżące wydarzenia. Warto nauczyć młodego człowieka jak ma zachować się w obliczu  aktu przemocy, aby móc mieć na niego wpływ. Dobrym tego przykładem byłaby nauka poprzez odpowiednią postawę ciała czy ograniczenie ewentualnych zachowań prowokujących, jeśli takowe występują.

Cennym aspektem jest również wyposażenie dziecka w narzędzia, które pozwolą mu wzmocnić samoocenę. Jedną z form wzmacniania samooceny może być przez pokazanie jego mocnych stron czy pasji, które może rozwijać. Metody pracy, które sprawdzają się w przypadku bullyingu to między innymi zajęcia grupowe, treningi asertywności czy psychoterapia.