Przejdź do treści
Strona główna » Depresja wśród młodzieży

Depresja wśród młodzieży

Depresja wśród młodzieży

Depresja wśród młodzieży zawładniętej przez uzależnienie od Internetu: wyzwania i perspektywy

 

Artykuł przygotował Paweł Smoleń, w ramach zaliczenia udziału w webinarze „Depresja – (Choroba) XXI wieku”, który odbył się 22.06.2023r

 

W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę w życiu każdego z nas. Jednocześnie uzależnienie od Internetu staje się coraz bardziej powszechne, a jego wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi jest ogromny. Jednym z najpoważniejszych problemów, które towarzyszą temu uzależnieniu, jest rosnące ryzyko depresji. W tym artykule chcę podjąć próbę analizy związku między uzależnieniem od Internetu, a depresją wśród młodzieży; przedstawiając wyzwania, jakie stawiają przed nimi te dwie współistniejące rzeczywistości.

 

Depresja, stan psychiczny charakteryzujący się uczuciem smutku, bezradności, utratą zainteresowań i energii, stała się problemem globalnym, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Zjawisko to nabiera jednak nowego wymiaru, kiedy łączy się z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Coraz więcej młodych ludzi wpada w pułapkę wirtualnego świata, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ich zdrowia psychicznego.

 

Samo uzależnienie od Internetu jest zjawiskiem wieloaspektowym, obejmującym różne formy, takie jak uzależnienie od mediów społecznościowych, gier komputerowych czy przeglądania treści online. Młodzież często znajduje w tych aktywnościach ucieczkę od problemów rzeczywistego świata, szukając akceptacji i rozrywki w wirtualnej rzeczywistości. Niestety, to może prowadzić do izolacji społecznej, utraty kontaktu z rzeczywistością i, co najważniejsze, do nasilenia problemów zdrowia psychicznego – i tutaj dostrzegam związek, który jest jak naczynia połączone.

 

Jednym z głównych wyzwań związanych z uzależnieniem od Internetu u młodzieży jest utrata równowagi między światem wirtualnym a rzeczywistym. Długotrwałe korzystanie z wirtualnej sieci może prowadzić do zaniedbywania relacji społecznych, edukacyjnych i rodzinnych, co z kolei sprzyja rozwojowi depresji. Brak fizycznej aktywności, nieregularne nawyki snu i nadmierna ekspozycja na negatywne treści online są dodatkowymi czynnikami, które potęgują ten problem.

 

Warto również zwrócić uwagę na wpływ mediów społecznościowych, które stały się nieodłączną częścią życia młodych ludzi. Początkowo miały one służyć budowaniu relacji i umożliwianiu łatwej komunikacji. Jednakże, w miarę upływu czasu stały się areną, na której młodzież konfrontuje się z presją bycia perfekcyjnym, sukcesywnie porównując swoje życie do pozornie idealnych standardów prezentowanych online. To zjawisko, znane jako “porównywanie się społeczne”, może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości i wywoływać symptomy depresji.

 

Edukacja na temat umiejętności radzenia sobie z presją społeczną, budowanie zdrowych relacji oraz umiejętność korzystania z Internetu w umiarkowany sposób stają się kluczowe. Wspólne działania ze strony rodziców, nauczycieli, terapeutów i społeczności są niezbędne, aby skutecznie przeciwdziałać problemowi. Istotne jest również promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz budowanie wsparcia społecznego, aby młodzi ludzie mogli znaleźć alternatywne źródła satysfakcji i radości poza światem wirtualnym.

 

Wnioskując, depresja wśród młodzieży uzależnionej od Internetu to złożony problem, który wymaga zintegrowanego podejścia. Wspólna praca społeczeństwa, instytucji edukacyjnych i rodziców jest kluczowa dla stworzenia środowiska, w którym młodzież może rozwijać się zdrowo psychicznie, bez ryzyka wpadnięcia w sidła uzależnienia od Internetu. Działania podejmowane obecnie mogą kształtować przyszłość, tworząc społeczeństwo bardziej świadome i zrównoważone pod względem korzystania z technologii.

 

Bibliografia:

 

Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. –

 

Wyd. 1. – Sopot : GWP, 2018

 

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017

 

Ostaszewski, K., Biechowska, D., Pisarska, A., Sowińska, M. (2017). Psychospołeczne czynniki problemów behawioralnych u młodzieży w wieku 17–19 lat: Badania podłużne – kontynuacja.

 

Rowicka, M. (2018). Przegląd i analiza badań z zakresu e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami w zakresie profilaktyki e-uzależnień.