Przejdź do treści
Strona główna » Jak przemoc domowa wpływa na dziecko?

Jak przemoc domowa wpływa na dziecko?

Jak przemoc domowa wpływa na dziecko?

Nie ma bardziej uniwersalnego zjawiska jak przechodzenie przez okres dorastania, rozwoju. Jak każda roślina kiełkuje i pnie się ku słońcu, jak pisklę wykluwa się z jajka i wyrasta na kurę. Tak każdy jeden człowiek doświadcza procesu dojrzewania w trakcie swojego życia.

Jest to czas w którym dynamicznie następują ogromne zmiany zarówno w ciele fizycznym jak i w psychice. Naszym głównym zadaniem jest adaptacja do nich, poznawanie siebie samego wraz z nowo nabywanymi cechami oraz oswajanie się z tym w jakim kierunku klaruje nam się droga przyszłości.

Nie można zaprzeczyć zatem, iż jest to jeden z najistotniejszych cyklów jakich doświadcza każda żyjąca istota. Ma on wpływ na to jaki będzie efekt końcowy. Czy z nasiona wyrośnie majestatyczne, budzące podziw drzewo, czy krótki kikut, który obeschnie zanim zdąży wspiąć się na wyżyny.

Tak samo dzieje się w przypadku człowieka. Proces dorastania ma decydujący wpływ na to czy ukształtuje się pewna siebie, zdrowa, silna osoba, która jest świadoma słabości jak i mocnych stron i która idzie po swoje. Czy ktoś schorowany, kogo zjada wewnętrzny strach, zaniżona samoocena, ktoś kto nie wierzy w siebie i nie podejmuje działań.

To z kolei znajdzie odbicie w każdym aspekcie naszego życia – w relacjach partnerskich, w pracy, w pozycji w grupie itd. Dlatego tak ważne jest stworzenie dziecku odpowiedniej przestrzeni, w której będzie miało szansę na zrównoważony rozwój.
Kompletnym przeciwieństwem tej idei jest przemoc domowa.

Przemoc w rodzinie jest jednym z najbardziej dramatycznych problemów społecznych i może przybierać różne formy. Jedna z najbardziej aktualnych definicji określa przemoc wobec dziecka następująco:

Wszelkie formy fizycznego i emocjonalnego złego traktowania, wykorzystania seksualnego, zaniedbywania lub niedbałego traktowania, komercyjnej bądź innej eksploatacji dziecka, które powodują rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia, przetrwania, rozwoju i godności, które mają miejsce w relacji odpowiedzialności za dziecko, zaufania lub przewagi.

Przemoc może być skierowana bezpośrednio na dziecko, jednak przemoc partnerska w związku rodziców także ogromnie wpływa na latorośl, która jest jej świadkiem.

W przemocowym środowisku młody człowiek nie ma szans na prawidłowy rozwój. Doświadczając jakiejkolwiek formy przemocy, zwłaszcza w pozycji, w której jesteśmy bezbronni. Zostajemy obrabowani z potrzebnych nam zasobów, zaczynając od zaspokojenia potrzeb fizycznych, takich jak głód, sen, poprzez fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, bycia chcianym kochanym, akceptowanym. Aż do braku odporności i zdrowia fizycznego jak i psychicznego.

Nie jest istotne, czy dziecko nie dostaje jedzenia od rodziców, czy dostaje je, jednak jest tak zestresowane psychicznie, że nie jest w stanie przyswoić pokarmu, oba przykłady są związane z przemocą i oba mogą prowadzić w konsekwencjach do utraty zdrowia lub nawet do śmierci. Przemoc domowa nie tylko zaburza możliwości rozwojowe, ale jest także zagrożeniem dla życia

Jeśli dziecko wyrośnie na dorosłego funkcjonując w sferze przemocy będzie miało wypaczony obraz świata i system wartości. Nie będzie potrafiło sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, co pociągnie za sobą kolejne konsekwencje i odbierze mu możliwość godnego życia. W zależności od wykształconych mechanizmów obronnych może w przyszłości wiązać się z osobami stosującym wobec niego przemoc. Bądź samo będzie mogło przejawiać zachowania przemocowe. Bardzo ważne jest nagłaśnianie skali zjawiska, działania prewencyjne, oraz pomoc dla osób, które doświadczają przemocy domowej.