Przejdź do treści

Oliwia Waśniewska

Logo footer

Oliwia Waśniewska

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Wykształcenie:

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów – program szkolenia posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz zgodny jest z wymogami definiującymi osobę prowadzącą psychoterapię w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam na II Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie na stażu klinicznym.

Dla kogo:

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Zakres:

Pracuję z osobami w depresji, z zaburzeniami osobowości, w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba lub smierć w rodzinie, utrata lub zmiana pracy, chorobach psychosomatycznych, trudnościach w relacjach z innymi, łatwość do wchodzenia w sytuacje konfliktowe. 

Technika/metoda:

Z pacjentami spotykam się stacjonarnie oraz online z zastrzeżeniem, że pierwsze spotkanie odbywa się stacjonarnie.