Przejdź do treści

Paulina Zielińska

Logo footer

Paulina Zielińska

Stanowisko:

Psycholog, coach kryzysowy, terapeuta rodzinny

Wykształcenie:

Magister psychologii o specjalności klinicznej oraz dzieci i młodzieży. Ukończyłam również Studia Podyplomowe „Terapeuta rodzinny /Poradnictwo rodzinne i psychologiczno -pedagogiczne” oraz 3-semestralne „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Posiadam Akredytowane Certyfikaty Instytucji Pozytywnej Terapii Kryzysu I stopnia : konsultant kryzysowy oraz II stopnia : coach/mentor kryzysowy.

Doświadczenie:

Doświadczenie zdobyłam w Poradni Psychologiczno- pedagogicznej” Jestem i Ja”  gdzie pracowałam z dziećmi. Współprowadziłam treningi umiejętności społecznych w wieku 9-11 lat i brałam udział w diagnozowaniu dzieci. Jako Wolontariusz w Fundacji wspieram ciężko chore dzieci i ich rodziny w realizacji ich marzeń. Obecnie pracuję jako psycholog w Przedszkolach publicznych.

Dla kogo:

Prowadzę terapię ukierunkowane na dzieci, młodzież i dorosłych.

Zakres:

Główny obszar zainteresowań to problematyka zaburzeń lękowych, depresyjnych, niskiego poczucia własnej wartości oraz osób zmagających się z wszelkiego rodzaju kryzysami. Oferuje również wsparcie dzieci i młodzieży w problemach osamotnienia, w radzeniu sobie z emocjami w sytuacjach trudnych związanych z sytuacją rodzinną  oraz w zaburzeniach i chorobach.

W gabinecie buduje poczucie bezpieczeństwa, zaufania oraz empatii w oparciu o wiek oraz  nakierowuje na  najlepsze rozwiązania i dokonywanie pozytywnych zmian.

Technika/metoda pracy:

Stacjonarnie oraz online.

Cytat:

„Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości , a nie ustalona ilości cech.” -Carl Rogers