Przejdź do treści
Strona główna » Problemy etyczne w pracy psychologa

Problemy etyczne w pracy psychologa

Problemy etyczne w pracy psychologa

Praca psychologa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, z racji na aspekt pracy z ludźmi, za których bezpośrednio odpowiadamy. W związku z tym pojawia się wiele problemów etycznych, z którymi specjaliści muszą się mierzyć podczas swojej kariery. Psychologowie mają bezpośredni wpływ na życie pacjentów, dlatego muszą pracować zgodnie ze standardami swojej pracy, aby chronić ich wszelkie prawa i dobrobyt. W tym artykule wyjaśnimy kilka najważniejszych problemów etycznych, które występują w pracy psychologa.

Poufność i prywatność

Jednym z ważniejszych problemów etycznych z jakim boryka się psycholog jest zachowanie poufność i prywatności wszelkich danych swoich pacjentów. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, polegająca na nieujawnianiu informacji o swoich pacjentach bez ich zgody. Są jednak sytuacje, gdy zachowanie poufności okazuje się problematyczne, ponieważ pacjent mówi nam, że chce sobie odebrać życie lub zagrozić życiu innym. W takim przypadku psycholog staje pod przysłowiową ścianą i musi podjąć decyzję, czy naruszenie tajemnicy zawodowej jest konieczne i czy w ten sposób może zapobiec szkodzie.

Konflikt interesów

Psycholog musi być na tyle świadomy, aby unikać sytuacji, w których ich prywatne interesy i życie mogą wpłynąć na pracę z pacjentem lub decyzje, jakie podejmie w trakcie terapii. Występują sytuacje, w których psycholog jest związany z daną organizacją, której cele mogą kolidować z dobrobytem pacjenta, wtedy można mówić o konflikcie interesów. Nawet w takiej sytuacji obowiązkiem psychologa jest zachowanie niezależności i uniknięcie sytuacji, w której mógłby naruszyć zaufanie swoich pacjentów.

Dyskryminacja i nierówności

Psychologowie powinni wystrzegać się wszelakich działań prowadzących do dyskryminacji i działać zgodnie z zasadami równości. Specjalista powinien wystrzegać się dyskryminacji na poziomie rasy, płci, religii czy orientacji seksualnej, ale również unikać stereotypów i uprzedzeń jakie można by wysnuć na temat swoich pacjentów. Każda z osób zasługuje na takich sam poziom szacunku i każdego należy traktować z godnością.

Nadużycie władzy

Z racji na duży wpływ na życie pacjenta, psycholog musi zachować ostrożność, aby nie wykorzystać owej władzy do prywatnych celów lub celów osób trzecich. Mogą występować sytuacje gdy psychologowie wykorzystują swoją pozycję do manipulacji i kontrolowania swoich pacjentów, co jest wysoce nieetyczne i gwałcące prawa pacjentów. Jako psycholog należy unikać takiego zachowania i zawsze działać w najlepszym interesie swojego pacjenta.

Zasadność terapii

Psycholog musi działać zgodnie z etycznymi standardami i nie wykorzystywać swoich pacjentów w celu testowania lub rozwijania własnych teorii psychologicznych. Sytuacje występujące w przeszłości takie jak słynny eksperyment Milgrama lub Zimbardo, to naczelne argumenty, dlaczego ważna jest świadomość na temat celu badania. Mimo, iż ze względu na etyczne zasady psychologii, prawdopodobnie wiele teorii ciężko zbadać. Jeśli badany zna z góry cel badania, to powinniśmy dbać o bezpieczeństwo i dobrobyt psychiczny naszego pacjenta.

Te i inne potencjalne problemy etyczne w zawodzie psychologa wymagają stałej uwagi i świadomości ze strony specjalistów, aby zachować wysoki standard wykonywanej usługi i chronić prawa i dobra swoich pacjentów. Dobry psycholog zawsze będzie miał na pierwszym miejscu swojego pacjenta i nigdy nie naruszy zasad etycznych.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, oto kilka z nich:

Czy warto studiować psychologię?

7 najczęściej spotykanych stereotypów na temat psychologa