Przejdź do treści
Strona główna » Studium przypadku

Studium przypadku

Studium przypadku

Rafał, 53 lata, uzależniony od alkoholu

Historia Rafała:

Rafał, w wieku 53 lat, prezentuje złożony obraz uzależnienia od alkoholu, które zaczęło się nałogowo w wieku 40 lat. Po rozwodzie z żoną, wywołanym głównie problemami
z alkoholem, jego życie stopniowo uległo rozpadowi. Rafał mieszka samotnie
w odziedziczonym mieszkaniu, co zwiększa jego izolację społeczną.

Relacje rodzinne:

Rafał rozwiódł się z żoną 4 lata temu, a uzależnienie odegrało kluczową rolę
w rozpadzie małżeństwa. Jego syn mieszka za granicą, a kontakt z nim jest nieregularny. Syn zaczął się oddalać, a relacje rodzinne uległy pogorszeniu.

Zdrowie fizyczne i psychiczne:

Uzależnienie wpływa negatywnie na zdrowie Rafała. Częste dolegliwości, takie jak problemy sercowe i trawienne, wyniszczają jego organizm. Mimo wizyt u lekarza, brak inicjatywy ze strony Rafała, by poprawić stan zdrowia, zagraża jego dalszemu dobrostanowi.

Problemy społeczne:

Hałaśliwe zachowanie po spożyciu alkoholu prowadzi do konfliktów z sąsiadami, interwencji policji oraz utraty relacji z otoczeniem. Rafał coraz bardziej izoluje się społecznie, tracąc więzi z przyjaciółmi i rodziną. Jego jedynym wsparciem staje się butelka alkoholu.

Proces terapeutyczny:

Rafał, choć uczestniczy w terapii i spotkaniach AA, stawia pierwsze kroki ku zmianie. Redukcja spożycia alkoholu, zwiększenie aktywności zawodowej i próby odbudowy relacji rodzinnych są pozytywnymi kierunkami. Warto kontynuować terapię, wspierając Rafała w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Podsumowanie:

Przypadek Rafała pokazuje, jak uzależnienie od alkoholu może wpływać na różne aspekty życia. Mimo trudności, zaangażowanie w terapię i próby zmiany świadczą
o chęci poprawy jakości życia. Kluczowe będzie dalsze wsparcie terapeutyczne,
aby umożliwić Rafałowi pełniejsze odzyskanie kontroli nad swoim życiem.