Przejdź do treści

Sylwia Jakubowska

Logo footer

Sylwia Jakubowska

Synergia Sylwia Jakubowska

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta terapii systemowej oraz dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, specjalność psychologia kliniczna oraz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia, szkolenie Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc w Warszawie oraz Studium Pracy z Klientem z obszaru zaburzeń odżywiania.

 

W chwili obecnej jestem w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w  Poznaniu oraz w Szkole Dzieci i Młodzieży prowadzonej przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja. 

Doświadczenie:

Chęć kształcenia w zawodzie psychologa zdobyłam podczas ośmioletniej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami, ściśle współpracując z psychologami i pedagogami w dawnym Dziecięcym Ośrodku Rehabilitacji Dziecięcej w Stargardzie. Możliwość szlifowania swoich umiejętności oraz poszerzania swojej wiedzy zdobyłam w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Zachodniopomorskiego ZO PCK, w oddziale psychiatrycznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, w Centrum psychoterapii, diagnozy, mediacji Emovere oraz w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie wspierając dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli. Prowadzę spotkania indywidualne z dorosłymi, parami, dziećmi i młodzieżą.

Zakres:

Specjalizuje się w psychoterapii systemowej oraz dzieci i młodzieży. Przyjmuję również pary i rodziny.

Technika/metoda:

W codziennej pracy terapeutycznej specjalizuje się w terapii systemowej.