Przejdź do treści

Anna Jakubowska

Logo footer

Anna Jakubowska

Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, uzyskując tytuł magistra. Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych
(TUS). Jesienią 2024 r. rozpoczynam akredytowane przez PTTPB szkolenie terapeutyczne w nurcie
poznawczo-behawioralnym.

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie budowałam m.in. w zamkniętych oraz dziennych oddziałach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, poradniach psychologicznych oraz jako psycholog w przedszkolu terapeutycznym.

Dzięki zróżnicowanej praktyce wiem, że istotne jest postrzeganie osoby potrzebującej wsparcia w sposób holistyczny. By moja pomoc była jak najskuteczniejsza, stale się szkolę, biorę udział w konferencjach naukowych i angażuję się w programy pozarządowe.

Dla kogo

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą

Zakres pracy

Prowadzę konsultacje psychologiczne, których celem jest wsparcie osoby w jej trudnej sytuacji życiowej i kryzysie psychicznym. Pomagam w akceptacji zmian i bieżących wydarzeń stanowiących wyzwanie, wspieram w wydobywaniu własnych zasobów, wyznaczaniu celów i
poszukiwaniu rozwiązań.

Pracuję z osobami doświadczającymi blokady rozwojowej, niskiego poczucia własnej wartości, stresu, łagodnych zaburzeń nastroju oraz lęku, mających trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji oraz komunikacji.

W pracy z pacjentem kieruję się przede wszystkim empatią i profesjonalizmem. Zależy mi, by osoba, z którą współpracuję czuła się bezpiecznie, dlatego zawsze dążę do uzyskania atmosfery pełnej zaufania. Zwracam uwagę na indywidualne potrzeby każdego pacjenta i jestem uważna na wysyłane przez niego sygnały. Swoje działanie opieram na ludzkich zasobach, bliskie są mi techniki nurtu poznawczo-behawioralnego oraz III fali.