Przejdź do treści

Anna Mierzwińska

Logo footer

Anna Mierzwińska

Zespół Szczecin Anna

Stanowisko:

Pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, trener TUS.

Wykształcenie:

Ukończyłam studia pedagogiczne I i II stopnia na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Odbyłam szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST oraz kurs psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Doświadczenie:

Od roku 2014 pracuję w szkołach (gimnazjach i szkołach podstawowych); od listopada 2021 r. prowadzę Trening Umiejętności Społecznych i psychoterapię we własnym gabinecie.

Dla kogo:

Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

Zakres:

Na co dzień pracuję w jednej ze szczecińskich szkół. Oferuję pomoc psychoterapeutyczną i pedagogiczną osobom znajdującym się w kryzysie, a także mającym poczucie dysfunkcji w swoim środowisku rodzinnym. Pomocy tej udzielam dorosłym i młodzieży, w formie spotkań indywidualnych jak i rodzinnych.

Technika/metoda pracy:

Podczas sesji terapeutycznych pracuję w nurcie systemowym, podczas treningu z młodzieżą wykorzystuję metodę TUS.

Cytat:

“Nikt nie może przekonać drugiej osoby do zmiany. Każdy z nas ma klucz do zmiany, a drzwi można otworzyć tylko od wewnątrz”. – Virginia Satir