Przejdź do treści

Emilia Duda

Logo footer

Emilia Duda

Synergia Emilia Duda

Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii. W Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie odbyłam studia podyplomowe, kierunek: przygotowanie
pedagogiczne dla psychologów.
Ukończyłam kurs I stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w CTSR ( Centrum Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).
Od października 2024 rozpocznę również studia podyplomowe na kierunku seksuologia praktyczna w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Doświadczenie:

Podczas studiów zdobywałam doświadczenie pracy z dziećmi pełniąc funkcję opiekunki dziecięcej w żłobku, a także pomocy nauczyciela w przedszkolu. Obecnie obok pracy terapeutycznej w gabinecie pracuje jako psycholog w przedszkolach na terenie Szczecina, wspieram
harmonijny rozwój dzieci w sferze emocjonalno- społecznej. Praca z dziećmi jest również oparta o wsparcie rodziców zarówno w sferach wychowawczych jak i systemowych rodziny. Swoje doświadczenie poszerzam również o pracę z parami, która daje mi dużo satysfakcji i wpisuje się w sferę moich zainteresowań

Pracuję z :

Dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także parami

Zakres:

Wspieram moich pacjentów w problemach osobistych, emocjonalnych, trudnych sytuacjach życiowych, stresie, pomagam budować pozytywne wzorce zachowań, a także wspieram pary w kryzysie.pozytywnych wzorców zachowań.