Przejdź do treści

Logopeda

Logo footer
Logopeda bada przyczyny zaburzeń komunikacji niewerbalnej, czyli mowy. W naszym Centrum po zdiagnozowaniu dziecka i stwierdzeniu barier w komunikacji językowej specjalista sugeruje ustalenie planu działania i rozpoczęcie terapii logopedycznej.

Konsultacja logopedyczna

Logopeda
O konsultacji logopedycznej należy pomyśleć już w okresie noworodkowym, aby dowiedzieć się, czy maluszek prawidłowo oddycha, połyka, ssie ( rozwój wskazanych funkcji ma wpływ na wymowę dziecka w przyszłości). Poza tym wizyta u logopedy wskazana jest w przypadku zaobserwowania:
  • wolniejszego rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego naszego dziecka w porównaniu z rówieśnikami;
  • zmian anatomicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego: nieprawidłowej budowy języka (zbyt krótkiego wędzidełka językowego), wady zgryzu, anomalii zębowych, upośledzenia słuchu fizycznego;
  • trudności w spełnieniu standardów rozwoju mowy właściwych dla danego okresu rozwojowego dziecka.

W naszej placówce logopeda pracuje z dziećmi:

  • posiadającymi wady wymowy;
  • dwujęzycznymi,
  • z zespołem Aspergera;
  • z autyzmem;
  • jąkającymi się i niedosłyszącymi;
  • dyslektycznymi.

Nad mową powinno się pracować od najmłodszych lat, ale jeżeli w dzieciństwie zaburzenia mowy nie zostały zdiagnozowane lub wyleczone, to współpracę z logopedą można podjąć również w wieku późniejszym, będąc już dorosłym człowiekiem. Wskazane jest, aby terapię logopedyczną osoba dorosła potraktowała, jako element rozwoju osobistego.