Przejdź do treści

Monika Makowska

Logo footer

Monika Makowska

Stanowisko:

Pedagog, psychoterapeuta, diagnosta, terapeuta INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology).

Wykształcenie:

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Ukończyła całościowy kurs psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją. Swoje zainteresowania zawodowe kierunkuje wokół psychosomatyki, wsparciu i psychoterapii osób dorosłych, par, rodzin w kryzysie, diagnozy małego dziecka.

Oferuje wsparcie osobom oczekujących dziecka, będącym w połogu, a także mającym dzieci w każdym wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi (niepełnosprawność, choroby przewlekłe, trudności w nauce, zachowaniu czy emocjach). W tych obszarach stale poszerza swoje kwalifikacje i umiejętności.

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobyłam prowadząc konsultacje, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz organizując warsztaty dla dzieci, szkół i przedszkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie ze stresem, w sytuacji konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się.

Jestem kuratorem społecznym w Wydziale Karnym, przewodzę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracuję z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy.

Jestem diagnostą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakres:

Oferuję wsparcie osobom oczekującym dziecka, będącym w połogu, a także mającym dzieci w każdym wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób sprawujących opiekę nad dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi (niepełnosprawność, choroby przewlekłe, trudności w nauce, zachowaniu czy emocjach). Oferuje konsultacje, dla osób zmagających się z kryzysem.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par i rodzin.

Technika/metoda:

Pracuję metodami dr Svetlany Masgutowej – terapia neurotaktylna, integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, archetypy rozwoju ruchowego; jestem w trakcie kursu terapii czaszkowo – krzyżowej i Polarity.

Cytat:

Swoje zainteresowania zawodowe kierunkuje wokół psychosomatyki. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i doświadczeniach własnych w tym zakresie