Przejdź do treści

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2

Logo footer
Test MMPI powstał w pierwszej połowie minionego stulecia. W 1989 roku pojawiła się udoskonalona wersja tego badania, którą określa się jako MMPI®-2. Na rynku dostępna jest polska adaptacja MMPI®-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Dalsze prace nad kwestionariuszem zaowocowały stworzeniem w roku 2008 zrestrukturyzowanej wersji MMPI-2-RF. Dla starszych dzieci i młodzieży przeznaczony jest z kolei test MMPI-A, który opracowany został w latach 90-tych dwudziestego wieku. Aktualnie MMPI®-2 jest najczęściej stosowanym na świecie testem osobowości.
test osobowości

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: badanie osobowości w Centrum Synergia

Badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI®-2 stanowi w naszym Centrum istotny obszar diagnozy psychologicznej. Usługa badania osobowości, czyli względnie stałego (w czasie i w różnych sytuacjach) zestawu cech psychicznych danej osoby ma duże znaczenie kliniczne i poza kliniczne. Jest bowiem źródłem ważnych informacji na temat emocjonalności danej osoby, a także sposobu, w jaki reaguje ona na otaczające ją środowisko i wytworzone z nim relacje.

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: funkcje

Wiedza otrzymana w wyniku przeprowadzonego testu psychologicznego MMPI®-2 może okazać się pomocna w opracowaniu:
 • diagnozy zaburzeń osobowości (chodzi m.in o określenie rodzajów zaburzeń i mechanizmów ich powstawania oraz ocenę dysfunkcji procesów psychicznych),
 • profilu osobowościowego badanej osoby (uzyskacie Państwo wiedzę na temat waszego funkcjonowania w zakresie kontaktów społecznych i odpowiedź na pytanie m.in o to, jakie macie mocne i słabe strony).

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: zastosowanie

Test osobowości MMPI®-2 ma zastosowanie w psychiatrii, ale równie dobrze sprawdza się w selekcji pracowników w trakcie rekrutacji do zawodów związanych z pewnym ryzykiem czy w badaniu osób podejrzanych o przestępstwa. Znajomość profilu osobowościowego może być przydatna również przy wyborze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej.

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: charakterystyka

Test MMPI®-2 jest jednym z najlepszych oraz najbardziej popularnych i rzetelnych narzędzi do diagnozowania wszelkiego rodzaju trudności i zaburzeń psychicznych. W kwestionariuszu MMPI®-2 ujętych jest 567 stwierdzeń (338 stwierdzeń zawiera test MMPI – 2 RF), do których musimy się ustosunkować, poprzez wskazanie następujących odpowiedzi: “prawda”, “fałsz”, “nie wiem”. Test ocenia nie tylko przejawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, czyli: hipochondrię, depresję, histerię, psychopatię, męskość/kobiecość, paranoję, psychastenię, schizofrenię, hipomanię, introwersję społeczną (tzw. skala kliniczna). Umożliwia również sprawdzenie na ile pytań pacjent w ogóle nie udzielił odpowiedzi oraz w jakim stopniu kłamał i starał się pokazać siebie lepszym niż jest w rzeczywistości (skala kontrolna). Wywiad diagnostyczny i rzetelna interpretacja testu, poczyniona przez przeszkolonego specjalistę pozwala rozpoznać lub wykluczyć zaburzenia:
 • osobowości,
 • lękowe,
 • zaburzenia depresyjne,
 • urojeniowe.

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: procedura diagnostyczna

W naszym Centrum standardowa procedura diagnostyczna w zakresie wykonywania testu osobowości MMPI®-2 przebiega w następujących etapach:
 • wywiad diagnostyczny,
 • diagnostyka psychologiczna w oparciu o testy,
 • omówienie wyników.

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: koszt i czas trwania

Przeprowadzenie testu MMPI®-2 zajmuje około 2 godzin i kosztuje 450,00 zł.

Test osobowości MMPI®-2: miejsce przeprowadzenia testu

W naszym Centrum test MMPI®-2 przeprowadzamy w formie stacjonarnej, czyli w gabinecie.

Psychologiczny test osobowości MMPI®-2: kwalifikacje diagnosty

Psycholodzy pracujący w naszym Centrum posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie dotyczące tego, w jaki sposób zadawać pytania i jak interpretować otrzymane wyniki. W oparciu o otrzymane informacje formułują końcowe wnioski i zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

W naszym Centrum badanie osobowości za pomocą psychologicznego testu MMPI®-2 przeprowadzają następujący specjaliści:

 • Monika Hołownia, psycholog, psychoterapeuta
 • Natalia Jagodzińska, psycholog, psychoterapeuta
 • Piotr Kalinowski, psycholog, psychoterapeuta
 • Dominika Selerska, psycholog, seksulog
 • dr Natalia Szala, psycholog, psychoterapeuta
 • dr Małgorzata M. Kulik
Logo footer
Lokalizacja
ul. Jagiellońska 90/7, Szczecin
ul. Jagiellońska 90/9, Szczecin
ul. Emilii Plater 7c/16, Szczecin
ul. Wielka Odrzańska 18/1, Szczecin
ul. Gwarna 13/16, Poznań

Copyright © 2023 - Centrum Psychoterapii&Coachingu Synergia
Przygotowanie i wdrożenie: G@RT