Przejdź do treści
Strona główna » Terapia par i małżeństw – Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia

Terapia par i małżeństw – Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia

Terapia par i małżeństw - Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia

Terapia Par i małżeństw.

Część II

Jednym z rodzajów terapii, na jaki można się zdecydować w naszym Centrum jest psychoterapia par i małżeństw. Terapia taka przebiega według określonych etapów, do których zaliczamy:

  1. Konsultacje
  2. Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego
  3. Spotkania terapeutyczne
  4. Zakończenie terapii

 

Terapia par i małżeństw – Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia

O tym, czego konkretnie możecie się Państwo spodziewać podczas terapii par i małżeństw piszemy poniżej.

Etap 1
Konsultacje

W naszym Centrum psychoterapię par i małżeństw rozpoczynamy od jednej lub kilku sesji konsultacyjnych. Podczas konsultacji terapeuta lepiej poznaje parę oraz stara się zrozumieć jej problem, z kolei para przygląda się problemowi ze swojej perspektywy i decyduje, czy taka rozmowa ma sens i czy daje jej jakąkolwiek nadzieję. Małżonkowie/partnerzy podczas pierwszych konsultacji odczuwają z reguły nadzieję i ulgę, ponieważ udało im się dotrzeć do specjalisty i podjąć rozmowę na trudny temat. Z drugiej jednak strony ze względu na poruszanie bardzo trudnych i drażliwych tematów, towarzyszy im uczucie bólu i lęku.

Na tym etapie sygnalizujemy małżonkom/partnerom, że podczas terapii będą doświadczać różnych, trudnych emocji i apelujemy, aby bolesne doznania nie były podstawą przerywania terapii. Jeżeli jednak, któraś ze stron podejmie decyzję o rezygnacji z terapii, to prosimy, aby poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, najlepiej podczas spotkania w gabinecie. Sesje konsultacyjne z reguły zamykają się w 3 spotkaniach, jednak w niektórych przypadkach mogą się wydłużyć, co ma miejsce chociażby w przypadku interwencji kryzysowej. Konsultacje mogą być również traktowane jako jednorazowa porada, po której klient nie podejmuje decyzji o dalszym procesie terapeutycznym lub terapeuta informuje klienta o braku wskazań do dalszej współpracy.

Etap 2
Zawarcie kontraktu psychoterapeutycznego

Zdiagnozowaliśmy i omówiliśmy problem, z którym zgłosili się do naszego Centrum małżonkowie/partnerzy oraz określiliśmy, co chcemy z nim zrobić. Co dalej? Jeżeli para deklaruje chęć rozpoczęcia terapii i wolę współpracy wykazuje również terapeuta, to sporządzamy kontrakt psychoterapeutyczny, który określa:

  • cel terapii,
  • nurt terapeutyczny w którym będą prowadzone spotkania,
  • techniczne warunki prowadzenia terapii, czyli:

– częstotliwość spotkań,
– koszt sesji,
– warunki odwoływania sesji,
– obowiązki pacjenta i terapeuty.

Postanowienia kontraktu są niezmienne w trakcie trwania całej terapii. Świadome zaakceptowanie przez małżonków/partnerów określonych w kontrakcie zasad jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia terapii. Brak zgody na kontrakt jest równoznaczny z podjęciem decyzji o rezygnacji z terapii.

Etap 3
Spotkania terapeutyczne

Po zawarciu kontraktu psychoterapeutycznego następują spotkania terapeutyczne. Przebieg tych spotkań różni się w zależności od stosowanego podejścia terapeutycznego. Punktami wspólnymi wszystkich spotkań terapeutycznych, bez względu na nurt w jakim się odbywają, są rozmowy o związku i próby poszukiwania skutecznych metod radzenia sobie ze zgłaszanymi problemami. Praca nad relacją wymaga regularności i systematyczności. W naszym Centrum preferujemy spotkania, które odbywają się raz w tygodniu. Jest to optymalna częstotliwość spotkań, pozwalająca sukcesywnie realizować plan pracy i jednocześnie nie pomijać bieżących problemów. Rzadsze spotkania negatywnie wpływają na efektywność pracy, jednak są jak najbardziej możliwe. Natomiast spotkania odbywające się rzadziej niż raz na dwa tygodnie traktowane są wyłącznie jako spotkania konsultacyjne.

Etap 4
Zakończenie terapii

Spotkania terapeutyczne mogą prowadzić do poprawy relacji między małżonkami/partnerami, chociaż nie zawsze tak jest. Czasami celem takich spotkań jest już jedynie doprowadzenie do godnego rozstania małżonków/partnerów, z zachowaniem wzajemnego szacunku. Wiele istotnych informacji o wizycie u psychoterapeuty i psychologa przekazaliśmy już Państwu w dwóch wcześniejszych artykułach.

 

Terapia par i małżeństw to właściwa pomoc dla każdego, kto uświadomił sobie, że nie zawsze potrafi zrozumieć dlaczego w taki, a nie inny sposób postępuje lub reaguje jego “druga połówka”. Zatem wcale nie musimy czekać do momentu, w którym pojawi się w naszym związku poważny kryzys. Znacznie lepiej jest bezzwłocznie reagować na bieżące problemy i w razie konieczności szukać profesjonalnej pomocy. Zapraszamy do naszego Centrum.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, oto kilka z nich:

Stawianie granic – klucz do zdrowych relacji i dobrego samopoczucia

Zajęcia TUS – Trening umiejętności społecznych: Klucz do rozwoju osobistego

Czy psychoterapia może być szkodliwa?