Przejdź do treści

Władysława Sylwia Oleksiak

Logo footer

Władysława Sylwia Oleksiak

Stanowisko:

Psycholog, pychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Wykształcenie:

Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu zgodnie ze standardami kształcenia European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Specjalizowałam się w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży poznając podejścia i techniki pomocy psychologicznej, które są wykorzystywane w pracy indywidualnej i grupowej. Dodatkowo ukończyłam szkolenie TUS (treningu umiejętności społecznych) , które jest formą pracy z grupą ukierunkowaną na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Szkolę się również w nurcie poznawczo behawioralnym w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie a co za tym idzie pracuję w wyżej wymienionym nurcie.

Doświadczenie:

Doświadczenie swoje zdobyłam przede wszystkim w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecin Zdroje na oddziale Psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. To tam zdobyłam szersze spojrzenie na zaburzenia sfery psychicznej ale również na sposoby profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej w rozwoju, zmianie i kryzysach. W swojej pracy kładę nacisk na stosowanie technik i narzędzi, których w kolejnych etapach moi klienci a przede wszystkim młodzi ludzie, mogą używać do samodzielnej pracy. W kontekście psychologii klinicznej pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami.

TTechnika/metoda:

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nieustannie pogłębiam wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności poprzez szkolenia czy konferencje z tematyki zdrowia psychicznego, aby dobierać najskuteczniejsze metody i narzędzia w pracy z moimi klientami. Poddaję się również superwizji, dzięki której jakość świadczonych przeze mnie usług oraz oddziaływań terapeutycznych jest stale monitorowana i  wzbogacana

W gabinecie kładę nacisk na relacje, poczucie bezpieczeństwa oraz życzliwość tworząc środowisko umożliwiające
rozwój i dokonywanie zmian.