Przejdź do treści
Strona główna » Wywiad z terapeutą uzależnień

Wywiad z terapeutą uzależnień

Jak wygląda typowy dzień pracy terapeuty uzależnień w Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia?

Odpowiedź terapeuty: Typowy dzień pracy zaczynam od przygotowania na spotkania z pacjentami. To obejmuje zarówno analizę historii każdego pacjenta, jak i przygotowanie materiałów do sesji terapeutycznych. Następnie prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne, gdzie skupiam się na wsparciu pacjenta w zrozumieniu korzeni uzależnienia i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Jakie wyzwania niesie praca z osobami uzależnionymi od alkoholu?

Odpowiedź terapeuty: Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu to wyzwanie, ponieważ każdy pacjent ma unikalną historię i potrzebuje indywidualnego podejścia. Konieczne jest zbudowanie zaufania i zrozumienie specyfiki uzależnienia każdej osoby. Istotne jest także radzenie sobie z potencjalnymi nawrotami i utrzymaniem motywacji do zmiany.

Jakie są główne cele zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu?

Odpowiedź terapeuty: Główne cele to osiągnięcie abstynencji, identyfikacja i rozwiązanie przyczyn uzależnienia oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnościami bez sięgania po alkohol. Zajęcia obejmują psychoedukację, terapię poznawczo-behawioralną oraz praktyczne treningi, które wspierają pacjentów w codziennym funkcjonowaniu bez uciekania się do używania.

Jakie techniki terapeutyczne są najczęściej wykorzystywane w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu?

Odpowiedź terapeuty: Stosujemy różnorodne techniki, takie jak dialog motywujący, terapię poznawczo-behawioralną, trening rozwiązywania problemów oraz wsparcie grupowe. Ważne jest elastyczne dostosowanie technik do potrzeb konkretnego pacjenta, co pomaga w skutecznym osiąganiu postawionych celów terapeutycznych.
  • budowanie motywacji,
  • terapię poznawczo-behawioralną.
  • trening rozwiązywania problemów.
Terapia składa się z 10 sesji terapeutycznych (po 90 minut) i do dwóch sesji diagnostycznych. Cel główny:
  • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem alkoholu
  • redukcja używania
  • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań terapeutycznych zapobiegających nawrotom
  • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych