Przejdź do treści
Strona główna » Zaburzenia uczenia się

Zaburzenia uczenia się

Zaburzenia uczenia się

Zaburzenia uczenia się są trudnym wyzwaniem dla wielu osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. W tym artykule przyjrzymy się specyficznym zaburzeniom uczenia się, takim jak dysleksja, dysgrafii i dyskalkulia oraz kilku innym równie ważnym zaburzeniom.

Jakie mamy zaburzenia uczenia się?

Dysleksja

Dysleksja to zaburzenie czytania, które wpływa na zdolność osoby do rozpoznawania i przetwarzania słów pisanymi. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z odczytywaniem słów, zrozumieniem tekstu i pamięcią słów. Często również mają trudności z pisaniem i ortografią. Dysleksja jest często związana z trudnościami w nauce czytania w wieku wczesnoszkolnym i
może prowadzić do dalszych problemów w szkole, takich jak trudności w opanowaniu matematyki.

Dysgrafia

Dysgrafia to zaburzenie pisania, które wpływa na zdolność osoby do pisania płynnego i czytelnego pisma. Osoby z dysgrafią mogą mieć trudności z utrzymaniem równej linii tekstu, zachowaniem równych odstępów między słowami i literami, a także z ortografią i interpunkcją. Zaburzenie to może wpłynąć na zdolność osoby do wykonywania zadań pisemnych w szkole i
wpłynąć na jej ogólną zdolność do komunikowania się na piśmie.

Dyskalkulia

Dyskalkulia to zaburzenie matematyczne, które wpływa na zdolność osoby do przetwarzania informacji matematycznych. Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i
rozumieniem liczb, wykonywaniem działań matematycznych, rozwiązywaniem problemów matematycznych i zrozumieniem relacji między liczbami. Zaburzenie to może prowadzić do
trudności w matematyce w szkole i w codziennym życiu.

Dysortografia

Dysortografia to trudności w pisaniu poprawnej ortografii. Osoby z dysortografią mają problem z pamięcią wzrokową i/lub rozpoznawaniem prawidłowych form pisowni słów.
Dyspraksja, czyli trudności w koordynacji ruchowej. Osoby z dyspraksją mają problem z planowaniem i wykonywaniem precyzyjnych ruchów, co utrudnia im np. pisanie, rysowanie,
zabawy z piłką czy grę na instrumentach.

 

Często utrudniają życie szkolne i społeczne, ponieważ osoby z takimi zaburzeniami mogą odczuwać frustrację, lęk i poczucie niskiej wartości osobistej. Te zaburzenia są
specyficzne i wymagają specjalistycznej pomocy, istnieją jednak sposoby, aby pomóc osobom z tymi zaburzeniami. Dobra diagnostyka i indywidualnie dostosowany program terapeutyczny
mogą pomóc osobie w osiągnięciu sukcesów w szkole i w życiu. Ważne jest również, aby w szkole i w miejscu pracy zrozumieć, że osoby z zaburzeniami uczenia się mogą potrzebować
dodatkowego wsparcia i dostosowania sposobu uczenia się do ich indywidualnych potrzeb. Istotne jest, aby społeczeństwo było bardziej świadome tych zaburzeń i były one traktowane z
zrozumieniem i empatią

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, oto kilka z nich:

Uzależnienia behawioralne

12 sprawdzonych sposobów na wspieranie dziecka rozpoczynającego nowy rok szkolny