Przejdź do treści

Justyna Terlikowska

Logo footer

Justyna Terlikowska

Justyna Terlikowska

Stanowisko:

Psycholog

Wykształcenie:

Jestem magistrem psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna. Studia
ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności,
uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Posiadam Certyfikat TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk i staży. Aktualnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej, dzięki czemu nie są mi obce takie aspekty życia jak choroba somatyczna, niepełnosprawność fizyczna i śmierć. Jestem związana również z poznańskim Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich, gdzie prowadzę szkolenia wprowadzające dla Wolontariuszy.

W swojej pracy korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), terapii akceptacji i
zaangażowania (ACT) oraz racjonalnej terapii zachowania (RTZ).

Dla kogo:

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż.

Zakres:

Oferuję konsultacje i terapię psychologiczną. Moim głównym obszarem zainteresowań
klinicznych są zaburzenia lękowe. Pomagam również osobom doświadczającym zaburzeń nastroju,
kryzysów życiowych, nadmiernego stresu czy trudności w relacjach interpersonalnych. W przypadku
konieczności interwencji w poszerzonym zakresie udzielam wsparcia w doborze specjalisty, którego
warsztat będzie odpowiadał indywidualnym potrzebom.