Przejdź do treści

Karolina Gnoińska

Logo footer

Karolina Gnoińska

Karolina

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

Wykształcenie:

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutą w trakcie 4- letniego szkolenia o profilu integracyjnym w ośrodku Intra.

Doświadczenie:

Posiadam 15 – letnie doświadczenie doradcze, terapeutyczne oraz diagnostyczne. Systematycznie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą specjalistycznych kursów oraz poddaję się regularnej superwizji. Pracowałam m. in. z osobami z doświadczeniem psychozy w różnych jej wymiarach, osobami po przeżytej tragedii osobistej, osobami w trakcie kryzysu np. małżeńskiego, związanego z nagłą utratą pracy, osobami, które mają problemy z radzeniem sobie w życiu codziennym, również z powodu narastających zaburzeń lękowych i depresyjnych zwłaszcza w ostatnim okresie spotęgowanym przez pandemię i jej skutki społeczne i osobiste. W trakcie pracy, którą wykonywałam w różnych placówkach klinicznych, najważniejszy był dla mnie dobrostan moich pacjentów.

Zakres:

Pomagam osobom zmagającym się z doświadczeniem przeżytej psychozy, kryzysu życiowego, osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) lub DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych), z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi, osobom przechodzącym żałobę, stres pourazowy. Osobom z zaburzeniami psychosomatycznymi np. choroba Hashimoto, silne alergie i  inne choroby autoimmunogenne.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych od 18 r.ż.

Formy pracy:

Pracuje technikami integracyjnymi, diagnozą kliniczną i terapeutyczną, oraz terapią integracyjną.

Cytat:

Bardzo istotne są dla mnie: szacunek dla drugiej osoby, zaufanie, współpraca w procesie terapii