Przejdź do treści

Magdalena Wierzbicka

Logo footer

Magdalena Wierzbicka

Magdalena Wierzbicka

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Wykształcenie:

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Tuż po studiach ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki. Posiadam zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (numer ewidencyjny: 392/P). Kwalifikacje zawodowe poszerzam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. W pracy z pacjentami stosuję się do zasad wynikających z Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poddaję się regularnym superwizjom, które stanowią czynnik kontrolny jakości mojej pracy.

Doświadczenie:

Doświadczenia zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach, w Fundacji Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, w 105 SzWzP SP ZOZ Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego oraz jednostkach penitencjarnych. Ponadto swoje kompetencje zawodowe stale podnoszę poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach czy konferencjach. Brałam udział w szkoleniach m.in. w zakresie: neuropsychologii, interwencji w kryzysie suicydalnym, przeciwdziałanie przemocy seksualnej oraz pomoc ofiarom przestępstw seksualnych, ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badań zaburzeń osobowości. Na co dzień zajmuję się diagnozą psychologiczną w obszarach: osobowości, intelektu, uzależnień, procesów poznawczych, funkcjonowania emocjonalnego, zaburzeń adaptacyjnych.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych od 18 r.ż. Forma terapii krótko i długoterminowa.

Zakres:

Udzielam wsparcia pacjentom w zakresie podstawowej pomocy psychologicznej, w walce ze stresem, lękami, myślami rezygnacyjnymi, stanami depresyjnymi, problemami w funkcjonowaniu codziennym, pomagam ofiarom przemocy.