Przejdź do treści

Małgorzata Krysińska

Logo footer

Małgorzata Krysińska

Małgorzata Krysińska

Stanowisko:

Pedagog, terapeuta behawioralny, terapeuta TSR

Wykształcenie:

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunkach: pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych.

Odbyłam również szereg szkoleń: Terapia behawioralna – teoria i praktyka, Kurs bazowy (3-modułowy, certyfikowane przez PSTB) oraz kursy doszkalające:

  •  Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwoju
  • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
  • Techniki SAZ w pracy z grupą
  • Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji

Ponadto ukończyłam kursy dotyczące treningu umiejętności społecznych.

Doświadczenie:

Obecnie pracuję w Ośrodku Specjalnym w Szymanowie jako nauczyciel. Posiadam również doświadczenie w pracy w innych szkołach, a ponadto odbyłam praktyki w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Dla kogo:

Prowadzę zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe oraz warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli.

Zakres:

Pomagam dzieciom z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem, tworzę profil psychoedukacyjny PEP-R, przeprowadzam diagnozę funkcjonalną dziecka z zaburzeniami rozwoju. Pomagam rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zachowań trudnych (emocjonalnych jak i społecznych).

Technika/metoda:

Pracuję w nurcie terapii behawioralnej.