Przejdź do treści

Martyna Szabat

Logo footer

Martyna Szabat

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji

Wykształcenie:

Ukończyłam Psychologię Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując tytuł magistra psychologii.  

Jestem w trakcie całościowego Szkolenia Psychoterapeutycznego w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Jednocześnie uczestniczę w szkoleniu Psychotraumatologicznym z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej.

Ukończyłam szkolenie z programu „Rodzic jak latarnia morska – program pracy grupowej opartej na mentalizacji”, a także szkolenie trenerskie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). 

 

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zdobywałam podczas staży i praktyk m.in. w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Zawodowo związana byłam z placówkami tj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni.  

Moją wiedzę i kompetencje stale rozwijam uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach, a pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji.   

Zakres:

Oferuję wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży którzy: 

  • doświadczają kryzysu i trudnych momentów życiowych, 
  • są w procesie żałoby, 
  • nie radzą sobie ze stresem, 
  • doświadczają trudności w kontaktach międzyludzkich, 
  • borykają się niskim poczuciem własnej wartości, 
  • mają trudności z wyrażaniem i odczuwaniem emocji, 
  • są osobami doświadczającymi różnych form przemocy i wykorzystania seksualnego.  

Technika/metoda:

Pracuję w oparciu o nurt psychodynamiczny z elementami mentalizacji.