Przejdź do treści
Strona główna » Wykres, który odkrywa historię oraz wzorce rodzinne, czyli – Genogram rodziny

Wykres, który odkrywa historię oraz wzorce rodzinne, czyli – Genogram rodziny

Genogram rodziny

Wykres, który odkrywa historię oraz wzorce rodzinne, czyli – Genogram rodziny.

Rodziny są złożonymi i fascynującymi jednostkami społecznymi. Każdy członek rodziny ma swoje indywidualne wzorce zachowań, role społeczne oraz posiada swoją historię. Rodzina to relacje międzyludzkie, uczucia, zależności między osobami. Jest istotna dla człowieka już od najmłodszych lat, wpływa na jednostkę oraz oddziaływuje na nią a jednostka oddziaływuje na rodzine. Człowiek ma w swojej naturze zakorzenione uczucie ciekawości, chęć poznania, często skłania to nas do zadawania pytań na przykład mamie:

 • Mamo a kim był mój pradziadek?
 • A czy w nasza rodzina ma korzenie szlacheckie?
 • Czy babcia miała brata?
 • Czy jestem podobna do prababci?

Większość ludzi usłyszała bądź sama zadała takie pytanie bliskiej osobie. Często jako zadanie w przedszkolach albo szkołach podstawowych dzieci mają za zadanie stworzenie drzew genealogicznych swojej rodziny. Pewnego rodzaju swój własny genogram rodziny. Genogram rodziny jest narzędziem, które pozwala na wizualizację i zrozumienie złożoności poprzez przedstawienie informacji na temat członków rodziny, ich
relacjach, historii zdrowia psychicznego i innych istotnych cechach na jednym diagramie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest genogram rodziny. Jak go tworzyć i jakie korzyści można z niego czerpać.


Czym jest genogram rodziny?

Genogram rodziny to rodzaj diagramu lub rysunku. Przedstawia on informacje na temat członków rodziny oraz ich relacji, historii zdrowia psychicznego, wzorców zachowań i innych cech rodzinnych. Jest to graficzne narzędzie, które pozwala na zobrazowanie związków między członkami rodziny na przestrzeni pokoleń. A także identyfikowanie wzorców i dynamiki rodzinnej. Genogramy są często stosujemy w terapii rodzinnej, psychoterapii, genealogii, socjologii i innych dziedzinach związanych z badaniem rodzin i ich funkcjonowania. Mogą być używane zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych, pozwalając na lepsze zrozumienie rodzinnej historii. Wzorców zachowań i interakcji, oraz identyfikowanie czynników wpływających na funkcjonowanie rodziny.

Jak tworzyć genogram rodziny?

Tworzenie genogramu rodziny wymaga zebrania informacji na temat członków rodziny oraz ich relacji. Oto szczęść kroków, które można wykonać, tworząc genogram rodziny:
Krok 1: Zbieranie informacji: Poszukiwanie informacji na temat członków rodziny, takich jak imiona, nazwiska, daty urodzenia, śmierci, małżeństwa, rozwody, itp. Możesz także zbierać informacje na temat cech fizycznych, emocjonalnych i społecznych członków rodziny, takich jak choroby, uzależnienia, konflikty, relacje rodzeństwa, migracje, wykształcenie, zatrudnienie i inne istotne wydarzenia życiowe.
Krok 2: Organizowanie informacji: Zorganizowanie zebranych informacji w sposób graficzny, używając specjalnego oprogramowania komputerowego do tworzenia genogramu lub ręcznie, używając papieru i ołówka.
Krok 3: Tworzenie symboli: Wykorzystywanie specjalnych symboli i linii, które reprezentują różne relacje i cechy rodzinne, takie jak małżeństwo, rozwód, narodziny, śmierć, konflikty, uzależnienia, itp. Możesz znaleźć gotowe symbole online lub stworzyć swoje własne.
Krok 4: Dodawanie informacji: Dodawanie zebranych informacji o członkach rodziny do genogramu, włączając ich imiona, daty urodzenia, śmierci, małżeństwa, rozwody, itp. Możesz również dodać informacje o wzorcach zachowań, relacjach, cechach fizycznych i emocjonalnych, które chciałbyś zobrazować na genogramie.
Krok 5: Analiza genogramu: Analizowanie genogramu w celu identyfikacji wzorców rodzinnych, relacji, konfliktów, chorób, uzależnień i innych istotnych cech rodzinnych. Może to pomóc w lepszym zrozumieniu historii rodziny. Identyfikowaniu czynników wpływających na jej funkcjonowanie i rozwijaniu strategii terapeutycznych w przypadku terapii rodzinnej.
Krok 6: Aktualizowanie genogramu: Aktualizowanie genogramu, w miarę jak gromadzisz nowe informacje o rodzinie i jej historii. Genogram może być dynamicznym narzędziem, które pozwala na śledzenie zmian i rozwoju rodziny na przestrzeni czasu.


Czemu służy genogram rodziny?

Genogram rodziny służy do przedstawienia wizualnej reprezentacji historii rodziny. Również relacji między jej członkami, wzorców zachowań, cech dziedzicznych, jak również innych istotnych informacji związanych z rodzeństwem, przodkami oraz strukturą rodziny. Jest to narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne używane w pracy z rodzinami przez wielu specjalistów. Genogram rodziny pozwala na przedstawienie informacji o rodzeństwie,
rodzicach, dziadkach, pradziadkach oraz innych członkach rodziny. Uwzględniając takie aspekty jak: wiek, związki małżeńskie, liczba dzieci, rozwody, separacje, choroby, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, śmierci, migracje i inne istotne wydarzenia życiowe. Może również uwzględniać dynamikę rodzeństwa, wzorce komunikacji, związki emocjonalne, jak również wpływ czynników społeczno-kulturowych na rodzinę.

Genogram rodziny – przydatne narzędzie w wielu aspektach związanych z badaniem rodziny

Kilka głównych aspektów, w których wykorzystuje się genogram rodziny:

 • Diagnostyka: Genogram rodziny może być używany jako narzędzie diagnostyczne w pracy terapeutycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej do oceny i zrozumienia wzorców zachowań, relacji i dynamiki
  rodzinnej. Może pomóc identyfikować czynniki ryzyka, takie jak dziedziczne choroby, uzależnienia, przemoc, konflikty, które mogą wpływać na funkcjonowanie rodziny.
 • Badania rodzinne: Genogram rodziny jest również używany w badaniach naukowych w dziedzinie psychologii, socjologii, nauk społecznych i innych dziedzinach związanych z badaniem rodzin. Może być używany do analizy relacji rodzeństwa, relacji międzypokoleniowych, wpływu czynników rodzinnych na zdrowie i zachowania jednostek, oraz innych aspektów związanych z rodziną.
 • Terapia rodzinna: Genogram rodziny jest często używany w terapii rodzinnej jako narzędzie do wizualizacji i zrozumienia historii rodziny, relacji między jej członkami, wzorców zachowań oraz istotnych wydarzeń życiowych. Może pomóc terapeucie i rodzinie lepiej zrozumieć korzenie problemów, identyfikować mocne strony i wyzwania rodziny oraz opracowywać strategie terapeutyczne.
 • Planowanie rodzinne: Genogram rodziny może być również używany w procesie planowania rodzinnego jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych ryzyk lub korzyści związanych z dziedziczeniem cech
  fizycznych, emocjonalnych, chorób, uzależnień, które mogą wpływać na zdrowie i dobrostan przyszłych pokoleń. Badanie historii rodziny: Genogram rodziny może służyć jako narzędzie do badania historii rodziny, genealogii oraz zrozumienia linii rodowodowych, migracji, zmian w strukturze rodziny i innych aspektów związanych z historią rodziny. 


Kto i gdzie może wykorzystać genogram rodziny?

Genogram rodziny jest narzędziem używanym przez różnych profesjonalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, nauk społecznych oraz dziedzin pokrewnych. Oto niektóre z grup zawodowych, które mogą wykorzystywać genogram rodziny:

Terapeuci rodziny: Terapeuci rodziny są jednymi z głównych specjalistów, którzy wykorzystują genogramy rodzinne w swojej pracy. Genogramy pozwalają im na zrozumienie historii rodziny, relacji między jej członkami, wzorców zachowań i emocjonalnych związków, co umożliwia lepsze planowanie i realizację terapii rodzinnej.

Psycholodzy: Psycholodzy często wykorzystują genogramy rodzinne w procesie diagnozy i terapii rodzinnej. Mogą używać genogramów do identyfikowania czynników ryzyka i ochrony, zrozumienia historii rodzinnej oraz oceny wpływu dziedzicznych cech fizycznych i emocjonalnych na zdrowie psychiczne i emocjonalne rodzeństwa.

Psychiatrzy: Psychiatrzy również mogą wykorzystywać genogramy rodzinne jako narzędzie diagnostyczne, zwłaszcza w przypadku rodzin z historią zaburzeń psychicznych. Genogramy pozwalają na identyfikowanie wzorców dziedziczenia zaburzeń psychicznych, a także mogą dostarczać informacji na temat innych czynników ryzyka i ochrony.

Pracownicy socjalni: Pracownicy socjalni mogą używać genogramów rodzinnych w pracy z rodzinami, które są objęte opieką społeczną. Genogramy pozwalają na zrozumienie struktury rodzinnej, historii rodziny, relacji między jej członkami, co może być przydatne w planowaniu interwencji i pomocy społecznej.

Badacze nauk społecznych: Genogramy rodzinne mogą być również używane przez badaczy nauk społecznych w celu badania. Historii rodzin, migracji, zmian w strukturze rodzinnej, wzorców zachowań i innych aspektów związanych z rodzeństwem. Genogramy pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie rodzinnych dynamik i mogą być używane jako narzędzie badawcze.


Co można się dowiedzieć dzięki genogramowi rodziny?

Genogram rodziny jest wszechstronnym narzędziem, które może dostarczyć wielu informacji i wglądu w różne aspekty rodziny. Oto niektóre z rzeczy, które można się dowiedzieć dzięki genogramowi rodziny:

Struktura rodziny: Genogram rodziny pozwala na przedstawienie struktury rodziny w sposób graficzny. Obejmuje rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków i innych członków rodziny. Dzięki temu można zobaczyć, jak rodzina jest zorganizowana, ile ma dzieci, czy są rozwody, separacje, adopcje, a także jakie są relacje między różnymi członkami rodziny.

Historia rodziny: Genogram rodziny pozwala na zobaczenie historii rodziny. Takiej jak narodziny, zgon, małżeństwa, rozwody, separacje, adopcje, migacje, choroby, a także inne ważne wydarzenia w życiu rodziny. To może dostarczyć istotnych informacji na temat przeszłości rodziny i wpłynąć na zrozumienie jej obecnej sytuacji.

Relacje rodzeństwa: Genogram rodziny pozwala na zobaczenie relacji między rodzeństwem, takie jak bliskość, rywalizacja, konflikty, wsparcie, a także inne wzorce zachowań i emocjonalne związki między braćmi i siostrami. Może to pomóc w zrozumieniu dynamiki rodzeństwa w rodzinie i wpłynąć na planowanie interwencji terapeutycznych.

Dziedziczenie cech fizycznych i emocjonalnych: Genogram rodziny pozwala na zobaczenie dziedziczenia cech fizycznych i emocjonalnych w rodzinie. Może to być przydatne w identyfikowaniu wzorców dziedziczenia nie tylko cech fizycznych. Także zaburzeń psychicznych, chorób genetycznych i innych cech dziedzicznych, które mogą wpłynąć na zdrowie i funkcjonowanie rodziny.

Czynniki ryzyka i ochrony: Genogram rodziny pozwala na identyfikowanie czynników ryzyka i ochrony w rodzinie. Choroby genetyczne, problemy zdrowotne, zaburzenia psychiczne, historie traumy, a także
wsparcie społeczne, zasoby i innych czynników, które mogą wpłynąć na zdrowie i dobrostan rodziny.

Wzorce zachowań i relacji: Genogram rodziny pozwala na zobaczenie wzorców zachowań, relacji i interakcji między różnymi członkami rodziny. Może to dostarczyć wglądu w rodzinne dynamiki. Także na konflikty, zależności, role, komunikacja, a także inne wzorce, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie rodziny.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami, oto kilka z nich:

Psychologia seryjnego mordercy

Kiedy do psychologa?


Bibliografia

Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin . (brak daty). strony 65-76.
Józefczyk, A. &. (brak daty). Pobrano z lokalizacji Genogram jako metoda służąca zrozumieniu rodziny:
https://www.researchgate.net/profile/AnnaJozefczyk/publication/282246117_Genogram_jako_narzedzie_badawcze/links/5b75341945851546c9096cf8/Genogram-jako-narzedzie-badawcze.pdf
Piękny Umysł . (2018, czerwiec 08). Pobrano z lokalizacji Genogram – przewodnik krok po kroku:
https://pieknoumyslu.com/genogram-przewodnik-krok-po-kroku/
Poradnikzdrowie.pl. (2020, Luty 11). Pobrano z lokalizacji Genogram – psychologiczna mapa relacji w rodzinie: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/genogrampsychologiczna-mapa-relacji-w-rodzinie-aa-kEp4-nSQJ-bEaN.html
Sikorski, W. (2019). Genogram jako graficzna technika diagnostyczna wzorców rodzinnych. Roczniki Pedagogiczne, strony 55-73.
Wilk, S. (2016, wrzesien 6). Poradnia Psychologiczna . Pobrano z lokalizacji Genogram, czyli niesamowite narzędzie do badania relacji rodzinnych:
https://www.poradniapsychologiczna.com.pl/genogram-jak-zrobic/