Przejdź do treści

Artur Fusik

Logo footer

Artur Fusik

Zespół Szczecin Artur

Stanowisko:

Specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog.

Wykształcenie:

Jestem magistrem pedagogiki, specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, nr SP/1780/2020), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Ukończyłem Studium Dialogu Motywującego, prowadzone przez Polski Instytut Dialogu Motywującego, obecnie jestem w trakcie certyfikacji. Ukończyłem również szkolenie uprawniające do prowadzenia treningu zastępowania agresji, metodą ART. 

Doświadczenie:

Od ponad 20 lat pracuję z osobami, którym trudno samodzielnie dokonać zmiany w różnych obszarach życia, jak również z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, kryzysy życiowe i problemy w relacjach. Zajmuję się osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, oraz mającymi problem z podjęciem decyzji w dokonaniu zmian życiowych.

Zakres:

Zapraszam osoby, którym brakuje motywacji do podjęcia ważnych zmian w życiu, które nie radzą sobie z emocjami, impulsywnością i agresją, osoby z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, lękowo-depresyjnym, w kryzysie życiowym, nieradzące sobie ze stresem, napięciem i bezradnością oraz zmianami jakie zachodzą w ich życiu. Pracuję z pacjentami DDA, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub czynności, oraz z ich rodzinami.

Technika/metoda:

Swoją pracę opieram o dialog motywujący.

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych.

Cytat:

“Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych”.