Przejdź do treści

Natalia Szala

Logo footer

Natalia Szala

Zespół Szczecin Natalia

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu w podejściu integracyjnym – systemowo-ericksonowskim.

Wykształcenie:

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna. Jestem też absolwentką szkoły podyplomowej z zakresu neuropsychologii klinicznej, uczestniczką szkoleń z zakresu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, wsparcia psychologicznego osób starszych oraz uczestniczką Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Obecnie jestem w trakcie 5-letniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w podejściu systemowo-ericksonowskim.

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywałam podczas praktyk na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Centrum Psychiatrycznym w SPS ZOZ “Zdroje” w Szczecinie oraz podczas pracy w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie, gdzie prowadziłam działania terapeutyczne z dziećmi oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuję jako psycholog na oddziale rehabilitacji neurologicznej, służąc wsparciem i pomocą psychologiczną pacjentom po urazach mózgu oraz ich rodzinom. Prowadzę również zajęcia z zakresu wsparcia młodzieży ze spektrum autyzmu. 

Dla kogo:

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dzieci od 3 r.ż., młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Przeprowadzam konsultacje psychologiczne, diagnozy psychologiczne, diagnozy poziomu funkcjonowania poznawczego – diagnozę neuropsychologiczną dorosłych oraz dzieci. 

Zakres:

Prowadzę konsultacje i terapię z osobami starszymi i chorymi, zmagającymi się z chorobami przewlekłymi bądź przeżywającymi kryzys z powodu pojawienia się nagłej i zagrażającej zdrowiu diagnozie. Pomagam rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi, oferuję wsparcie i pomoc dla osób doświadczających obniżenia nastroju, lęku, zaburzeń emocjonalnych oraz psychosomatycznych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ADHD.

Technika/metoda:

W ramach swojej pracy integruje różne kierunki psychoterapeutyczne, co pozwala mi na elastyczne dostosowanie się do potrzeb i możliwości klienta.

Cytat:

W pracy ważne jest dla mnie etyczne podejście oraz ciągły rozwój, umożliwiający mi stałe poszerzenie kompetencji.