Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu w podejściu integracyjnym – systemowo-ericksonowskim.

Wykształcenie:

Uczestniczyłam w wielu kursach dotyczących zasad opiniowania i diagnozowania neuropsychologicznego dorosłego i dziecka, a także szkoleniach poszerzających narzędzia pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Doświadczenie:

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam w trakcie pracy terapeutycznej w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Szczecinie oraz na oddziale rehabilitacji neurologicznej, udzielając wsparcia zarówno pacjentom, jak i ich rodzinom

Technika/metoda:

Pracuję w sposób integrujący różne kierunki psychoterapeutyczne, co pozwala mi na elastyczne dostosowanie się do potrzeb i możliwości klienta.

Dla kogo:

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, dzieci od 3 r.ż., młodzieży oraz rodzin

Zakres:

- konsultacje psychologiczne,
- diagnoza psychologiczna,
- diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego – diagnoza neuropsychologiczną dorosłych oraz dzieci,
- psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także terapia rodzin,
- praca konsultacyjna i terapeutycznej z osobami starszymi oraz chorymi, zmagającymi się z chorobami przewlekłymi bądź przeżywającymi kryzys z powodu pojawienia się nagłej i zagrażającej zdrowiu diagnozie,
- pomoc rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi,
- wsparcie i pomoc dla osób doświadczających obniżenia nastroju, lęku, zaburzenia emocjonalne oraz psychosomatyczne,
- praca z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu oraz ADHD.

Cytat:

W pracy ważne jest dla mnie etyczne podejście oraz ciągły rozwój, umożliwiający mi stałe poszerzenie kompetencji.