Stanowisko:

psychoterapeuta

Wykształcenie:

Absolwent czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Staż zrealizowany w Klinice na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych w Szczecinie.

Doktor nauk społecznych

Technika/metoda:

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, opartym na psychoanalizie Zygmunta Freuda.

Dla kogo:

Realizuje praktykę obejmującą diagnozę i terapię ukierunkowaną na młodzież od 13 r.ż, osoby dorosłe oraz pary.

Zakres:

Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz osobowości.